Uunnværlig atlas

Per Holck Om forfatteren
Artikkel

Anne M. Gilroy

Brian R. MacPherson

Lawrence M. Ross, red.

Atlas of anatomy

Latin nomenclature edition. 656 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2009. Pris EUR 90

ISBN 978-1-60406-099-7

Et godt atlas har alltid vært en av medisinerens viktigste ledsagere, ikke bare i studietiden, men også senere – rett og slett fordi en slik bok er et nødvendig oppslagsverk gjennom legens hele yrkesaktive liv. Noen atlas er enkle og gir knapt nok faglig informasjon, mens andre er mer omfattende, som en kombinasjon av atlas og lærebok.

Vi nikker gjenkjennende til forfatternavn som Pernkopf, Benninghoff, Sobotta og Netter – gjennom tidene har de kommet og gått, og blitt forkastet til fordel for andre, nyere og bedre utgaver.

Det kan vel ikke benektes at det tyske forlaget Thieme i løpet av de siste årene har gjort en formidabel faglig innsats. I dag fremstår det som et av Europas ledende forlag innen moderne medisinsk litteratur. Det har ikke minst de tradisjonelle atlasutgiverne fått merke.

Nå har tre tyske anatomer fra universitetene i Kiel, Hamburg og Mainz slått seg sammen om å skape en helt ny atlasserie som ikke bare består av ekstremt gode oversiktsbilder, men også en relativt fyldig tekst, tabeller og skjemaer. Serien består av tre ganske tykke bind: ett for generell anatomi med bevegelsesapparatet, ett for hodet med nevroanatomien og endelig ett for halsen og de indre organene. En forkortet utgave er utgitt av tre amerikanske kolleger, som delvis har fungert som de tyske professorenes konsulenter, og hvor også en eske kort til anatomisk selvtest hører til, og med fasiten på kortenes bakside – alt sammen solid og ordentlig utført.

Her er det sannelig ikke mye å trekke! Illustrasjonene (utført av anatomikunstnerne Markus Voll og Karl Wesker, som bør nevnes spesielt) er rett og slett fremragende, faktisk de beste jeg hittil har sett i sitt slag. Enten det nå gjelder oversikten over lårbeinets adduktorer, skjemaet over det embryonale kretsløpet, eksempler på røntgenanatomi eller følgene av ryggmargslesjoner – alt er oversiktlig illustrert og godt forklart med tilstrekkelig tekst. Nomenklaturen er heldigvis på latin – selv i den amerikanske utgaven – og en innholdsfortegnelse mangler selvfølgelig heller ikke. Bøkene er solid innbundet og trykt på godt papir.

Jeg er ikke i tvil om at disse bøkene kommer til å bli medisinstudentenes førstevalg i mange, mange år fremover. Anbefales! Mer er det ikke å si om det.

Anne M. Gilroy , red.

Anatomy flash cards

Anatomy on the go. 372 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2009. Pris EUR 40

ISBN 978-1-60406-215-1

Michael Schuenke

Erik Schulte

Udo Schumacher

Head and neuroanatomy

THIEME Atlas of anatomy. 412 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2010. Pris EUR 60

ISBN 978-1-60406-290-8

Michael Schuenke

Erik Schulte

Udo Schumacher

General anatomy and musculoskeletal system

THIEME Atlas of anatomy. 541 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2010. Pris EUR 100

ISBN 978-1-60406-292-2

Michael Schuenke

Erik Schulte

Udo Schumacher

Neck and internal organs

THIEME Atlas of anatomy. 372 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2010. Pris EUR 90

ISBN 978-1-60406-294-6

Anbefalte artikler