Nytt år

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Hvordan samhandlingsreformen vil vise seg å fungere i praksis, blir utvilsomt det mest spennende – på godt og vondt – i 2012.

I Tidsskriftet benytter vi årsskiftet til å gjøre noe nytt. Vi har omrokert litt på innholdet og starter nå hver utgave med ledere og debattinnlegg. Helt bakerst introduserer vi en helt ny spalte, kalt Kuriosa. Den består av tidligere publiserte artikler, mange av dem fra Tidsskriftet. En fellesnevner er at medisinen betraktes med et litt annerledes blikk. Artiklene er samlet og blir presentert av Ole Didrik Lærum.

God fornøyelse!

Anbefalte artikler