Imponerende om diabetes

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hilsted, Jannik

  Borch-Johnsen, Knut

  Christiansen, Jens Sandahl

  Diabetes

  Sygdom, behandling og organisation. 2. utg. 403 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 298

  ISBN 978-87-628-1033-4

  Dette er en viktig utgivelse om en sykdomsgruppe som har sterkt økende betydning i samfunnet, noe vi stadig blir minnet om gjennom medienes krigsoverskrifter om diabetes.

  Denne andre utgaven er utvidet og meget fint ajourført på mange felt. Den dekker systematisk alle aspekter ved diabetes, og forfatterne er ledende eksperter på sine felt både i Danmark og internasjonalt.

  Ved første gjennomlesning er jeg begeistret. Men beskrivelsen av formål og målgruppe gir meg et litt annet syn på saken. Boken «retter sig til alle inden for sundhedsvæsenet – specielt læger, sykepejersker og terapeuter» og «vil forhåbentligt kunne finde anvendelse på mange kliniske afdelinger og specielt i diabetesambulatoriene». Når jeg sitter på poliklinikken og skal ha hjelp til å behandle en pasient med type 2-diabetes, må jeg lese i en rekke kapitler for å kunne ta standpunkt til behandlingen. Det er data som tyder på at hvis klinikerne ikke får svar på sitt spørsmål i løpet av 2 – 3 minutter, så gir han/hun ofte opp! Jeg savner behandlingsalgoritmer eller i det minste skjemaer som gjør det lettere å orientere seg blant alle ikke-farmakologiske og farmakologiske behandlingstilbud som finnes. Dette gjør at boken ikke helt egner som en praktisk veiledning i hverdagen.

  Det er interessant å reflektere over rollen for en tradisjonell lærebok som denne. Etter min mening er det ingen tvil om at Internett-baserte behandlingsretningslinjer, knyttet til pasientjournalen, er fremtiden. Helsedirektoratet har i sine nye retningslinjer kommet et stykke på vei (1), men finnene er, som så ofte på diabetesfeltet, foran med individuelle retningslinjer som virkelig gir gode råd (2).

  Jeg er spesielt begeistret for enkelte kapitler. Blant dem er At uddanne til livet med diabetes av forskningssykepleier Vibeke Zoffmann. Hun skriver: «Vellykket diabetesundervisning handler mer om en opdagelsesproces for patienten end en overføring af viden fra profesionel til patient. Indsikt i patienternes nuværende reaktion på diabetes er et nødvendigt udgangspunkt for, at man som professionel kan understøtte en opdagelsesproces, der styrker patientens mestring af sykdommen. Kapitlet vil foreslå at livsdygtighet med sykdommen bliver det klare overordede mål man stiler efter».

  Kapitlet Graviditet hos kvinner med diabetes av Elisabeth R. Mathiesen og Peter Damm er meget bra og oppdatert. Problemstillingen øker dessverre sterkt i vårt land. Også kapitlet om diabetisk fot er godt med mange praktiske råd.

  Det viktigste nye kapitlet handler om organisasjon. Kapitlet er godt og viktig – med et klart budskap også til Norge.

  Som konklusjon vil jeg gratulere våre danske kolleger med en imponerende bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media