Vannkanaler regulerer kalsiumsignaler ved hjerneødem

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Norske studier gir ny kunnskap om hvordan vannkanalen akvaporin 4 regulerer gliacellenes kalsiumsignaler ved hjerneødem.

Forskergruppen til Erlend Nagelhus ved Norsk senter for molekylærmedisin, Universitetet i Oslo. Foran: Doktorgradsstipendiat Vinita Rangroo Thrane, forsker Anna E. Thoren, turnuslege Martine Eilert-Olsen, doktorgradsstipendiat Nadia Nabil Haj-Yasein, doktorgradsstipendiat Gry Fluge Vindedal. Bak: postdoktor John M. Burkhardt, gruppeleder Erlend Nagelhus, doktorgradsstipendiat Alexander Stanley Thrane. Foto Gunnar F. Lothe

Norske forskere har nylig publisert to artikler i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (1, 2). I den første studien, med doktorgradsstipendiat Alexander Stanley Thrane som førsteforfatter, ble hjerneødem indusert på anesteserte forsøksmus, der kalsiumsignaler i hjernebarken så ble studert ved hjelp av in vivo-multifotonmikroskopi (1). Normale mus ble sammenliknet med genmodifiserte mus uten vannkanalen akvaporin 4. Resultatene viste at akvaporin 4 endrer gliacellenes totale vanninnhold, og regulerer kalsiumsignaler og frigjøring av adenosintrifosfat. Dette kan påvirke nervecellenes funksjon.

– Studien ble utført i samarbeid med University of Rochester i New York og ble trukket frem i det anerkjente tidsskriftet Nature Reviews Neuroscience (3). Oppdagelsen av disse signalmekanismene kan gi grunnlag for nye behandlingsprinsipper ved hjerneødem, sier forsker Erlend Nagelhus, som er sisteforfatter på begge artiklene.

I den andre studien, med doktorgradsstipendiat Nadia Nabil Haj-Yasein som førsteforfatter, ble genet som koder for akvaporin 4 selektivt fjernet fra gliacellene (2). Resultatene viste at det er gliacellene som regulerer transporten av vann over blod-hjerne-barrieren. Dette innebærer at nye legemidler mot hjerneødem må ha evne til å passere endotelcellene, sier Nagelhus.

Studier av gliaceller

Studiene utgår fra Erlend Nagelhus’ forskergruppe ved Norsk senter for molekylærmedisin (www.ncmm.uio.no), Universitetet i Oslo. Forskergruppen er særlig opptatt av gliaceller og kombinerer elektrofysiologiske målinger med funksjonelle bildeopptak. Ved hjelp av multifotonmikroskopi studeres begivenheter på synapsenivå i hjernebarken til levende forsøksdyr. Gruppen er særlig opptatt av vann- og ionehomøostase i synapser og hvordan glia regulerer blodtilstrømning ved nevronal aktivitet.

Artiklene er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Proceedings of the NationalAcademy of Sciences of the United States of America (www.pnas.org). © National Academy of Sciences, USA, 2008


Akvaporiner: I 1992 oppdaget gruppen til Peter Agre i USA det første vannkanalproteinet. Det ble senere kalt akvaporin 1 (AQP1). Agre fikk i 2003 nobelprisen i kjemi for denne oppdagelsen.

Akvaporiner er membrankanaler som formidler rask og selektiv transport av vann. I 1994 fant Agres gruppe at hjernen inneholder cDNA for et hittil ukjent akvaporin, som senere ble kalt akvaporin 4 (AQP4) (1). Sammen med Agre og Ole Petter Ottersen oppdaget Erlend Nagelhus AQP4-proteinets lokalisering i 1997 (2).

In vivo-multifotonmikroskopi: Laserbasert teknikk for bildeopptak i levende forsøksdyr

Anbefalte artikler