Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Erik Boye
Beáta Grallert
Olaf Gjerløw Aasland

Medisin og vitenskap

Petter Jensen Gjersvik
Magne Nylenna
Olaf Gjerløw Aasland

Tema

Per Fugelli
Benedicte Ingstad
Anne Karen Bjelland

Kommentar og debatt

Per Fugelli
Seksjon for sosialmedisin
Anton Hauge
Olaf Gjerløw Aasland
Dag S. Thelle
Leif Ims

Nyheter og reportasjer

Pål Gulbrandsen
May-Brith Mandt
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen