Les mer om ...

Artikkel

Kultur og helse

De viktigste elementene i nordmenns helsedefinisjon er trivsel, funksjon, natur, humør, mestring og energi.

Hvordan påvirker kulturelle forhold helseforventninger og sykdomsopplevelse?

Helse – slik folk ser det

Et felles refleksjonsrom med pasientens symptomer som gyldige kunnskapskilder

Det vellykkede smilet

Næringsmiddelkontroll – mellom helse- og næringshensyn

Tillit og makt – tre samanhengar

Leger og Internett

Ny informasjonsteknologi endrer ikke bare lære- og lesevaner hos legene. En analyse av 2 153 innlegg i fastlegedebatten på det e-postbaserte diskusjonsforumet Eyr viser hvordan Internett åpner for nye måter å føre fagdebatt på.

Analyse av fastlegedebatten på Eyr

Hvordan holder norske hudleger seg faglig oppdatert?

Syke leger

Legers helse er ikke svært forskjellig fra andres, men pasientrollen er annerledes. Legepasienter har tendens til å benekte egen sykdom og motarbeider det å bli pasient. Legeforeningens fylkesbaserte lege-for-lege-ordning bør bli både bedre kjent og bedre beskrevet.

Bakerens barn

Helseproblemer og helsetjeneste blant leger

Lege-pasient-forholdet når pasienten også er lege

Hospital modernista

Et urolig hjerte

Kolleger hjelper når leger er syke

Reparasjon av hjernen

Ny forskning viser at sentralnervesystemet har et større potensial for nyvekst og funksjonell reorganisering enn tidligere antatt.

Hvordan holder norske hudleger seg faglig oppdatert?

Vektøkning og geografi

Undersøkelser av rekrutter viser at vekten økte med gjennomsnittlig 3,3 kg fra årskullet født i 1967 til dem som var født i 1980. Rekrutter fra Troms og Finnmark hadde størst vektøkning, med nærmere 6,5 kg for menn på 180 cm.

Geografiske variasjoner i kroppsmasseindeks målt ved sesjon for menn født i Norge 1967 – 80

Infeksjoner

Utrydding av kopper og snart også poliomyelitt er blant menneskehetens største seire. Infeksjoner er likevel fortsatt den viktigste sykdomsårsak i verden og forårsaker en tredel av alle dødsfall. Hva kan vi lære av infeksjonssykdommenes historie?

Mikroorganismene slår tilbake – infeksjonssykdommene i de siste 50 år

Kopper og koppevirus – 200 år siden første vaksinasjon i Norge

Poliomyelittens historie i Norge – sykdommen, samfunnet og pasienten

Spanskesyken i Norge 1918 – 19

Bøker

Gamle fagbøker er en enestående kilde til studier av medisinens utvikling. En Læges Bekjendelser , utgitt av den russiske legen V.V. Veresajev for 100 år siden, inneholder etiske refleksjoner av høy relevans for dagens leger.

Og som vanlig presenteres en lang rekke bøker av, om og for leger som julegaveideer og romjulslesning.

”Enhver Læges første Pligt er at være menneskekjærlig…” – medisinsk etikk for 100 år siden

Fra <highlight type=”italic”>Problemata Aristotelis </highlight> til Döderleins håndbøker

Grafiske illustrasjoner i eldre medisinsk litteratur

Tillit

Tillit er en forutsetning for lege-pasient-forholdet. Derfor må tilliten bevares og forsvares.

Tillit og makt – tre samanhengar

Tillit

Anbefalte artikler