Tilbud om legeundersøkelse for fredsstyrker

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det er sendt ut brev fra Sanitetsstaben ved Forsvarets overkommando til personell som har tjenestegjort i fredsopprettende og fredsbevarende operasjoner i utlandet. Disse gis tilbud om en frivillig helseundersøkelse som består av to legebesøk, blodprøvetaking, samt egenerklæringsskjema.

Forsvarsministeren har gitt Forsvaret i oppdrag å tilby legeundersøkelse til alle som har deltatt i utenlandsoppdrag i perioden etter 1990. Hensikten er å undersøke i hvilken grad slik tjeneste kan ha påvirket deltakernes helse. Deltakelse i legeundersøkelsen er uavhengig av om man har svart på tidligere spørreundersøkelser.

To legebesøk

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Den norske lægeforening. Deltakerne kan ringe sin faste allmennlege og bestille time til Forsvarets helseundersøkelse. Men også annen lege enn fastlege kan benyttes. Det skal ikke betales noen egenandel.

Undersøkelsen består av to legebesøk. Under det første besøket blir det tatt en blodprøve, mens det i det andre besøket gjennomføres en legeundersøkelse. Ved bestilling av time er deltakerne bedt om å avtale tidspunkt både for blodprøvetaking og legeundersøkelse. Blodprøven må tas minst 14 dager før undersøkelsen, og på en av de tre første dagene i uken. For å være sikker på å få utført undersøkelsen, bør time bestilles så raskt som mulig.

Undersøkelsen består av tre deler: blodprøve, en egenerklæring og en legetime.

Blodprøve

Blodprøven inkluderer senkning, blodprosent og en analyse av de hvite blodlegemene. En del av blodprøven vil bli frosset ned og lagret i påvente av at det i fremtiden kan komme opp nye problemstillinger og nye analysemetoder som vil kunne belyse sammenheng mellom tjeneste, miljø og helse.

Ferdig utfylt rekvisisjon og utstyr for prøvetaking følger vedlagt brevet, og skal tas med ved oppmøte til blodprøvetaking ved første besøk på legekontoret.

Egenerklæring

Egenerklæring medbringes ferdig utfylt til legetimen. Opplysningene vil bli brukt som bakgrunnsinformasjon for samtale med lege. Legen vil videresende egenerklæringen sammen med undersøkelsesresultatene til Forsvarets helseforskningsregister.

Time hos lege

Møtet med legen består av samtale og en klinisk undersøkelse. Legen vil kjenne etter kuler i armhuler og lysker. Legen vil også kjenne på lever, milt og skjoldkjertel. Undersøkelser utover dette avgjøres av legen.

Bruk og lagring av data

Opplysningene fra undersøkelsen vil i første omgang bli benyttet til å avgjøre om det er behov for videre oppfølging eller behandling i helsevesenet. I neste omgang vil de samme opplysningene kunne benyttes til forskning. Forskningen skal gi kunnskap om hvorvidt helsetilstanden til personell i utenlandsoppdrag påvirkes av tjenesten.

Opplysningene vil bli lagret i Forsvarets helseforskningsregister etter konsesjon fra Datatilsynet. Data fra Forsvarets helseforskningsregister skal ikke kunne benyttes til andre formål enn forskning, og da i anonymisert form. Data kan bli knyttet til andre helsedata, men prosedyren vil da ivareta full anonymitet og skje i samsvar med Datatilsynets bestemmelser. All presentasjon av data vil bli gjort uten å nevne enkeltpersoner eller så små grupper at noen kan bli gjenkjent.

Data vil bli lagret på en frittstående maskin uten tilknytning til Internett. Bruk av data i analyser vil skje etter at personidentifikasjon er fjernet og erstattet med et vilkårlig løpenummer. Bare en sivilt ansatt overlege/sjef for forskning og data i Forsvarets overkommando/Sanitetsstaben vil ha adgang til nøkkelen mellom løpenummeret og identifikasjon (fødselsnummer, ikke navn). Data vil aldri bli utlevert til andre.

Begrensninger

Enhver undersøkelse av denne typen har begrensninger, og en «friskmelding» vil aldri kunne være en garanti mot sykdom. Det er umulig å forutsi om en sykdom kan utvikle seg på et senere tidspunkt. Det undersøkelsen tar sikte på å tilby, er en videre oppfølging i det sivile helsevesen i de tilfellene der legens kliniske skjønn eller blodprøvesvar tilsier dette.

Spørsmål

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Forsvarets overkommando/Sanitetsstaben, Oslo mil/ Huseby, 0016 Oslo. Telefon 23 09 70 62 eller 23 09 70 53. Brevet er undertegnet av Leif Rosén, generalmajor, sjef FO/Sanitetsstaben.

Anbefalte artikler