Timelønn for leger og bilmekanikere

Gunnar Hetland Om forfatteren
Artikkel

Ifølge VG for 11. september har bilmekanikere i Oslo en timelønn på kr 200. Dette tilsvarer lønnstrinn 59 i det offentlige regulativ. Dette lønnstrinnet kan de fleste leger bare drømme om. På sykehusene er det vel ingen leger som har et slikt høyt lønnstrinn.

Med henvisning til foranstående har jeg følgende spørsmål til Legeforeningen:

– Vil Legeforeningen arbeide for å få legenes timelønn opp på det samme nivå som bilmekanikerne i Oslo har? Fra hvilket tidspunkt vil dette ev. kunne skje?

– Hvilken fremgangsmåte vil Legeforeningen benytte for å få alle legers timelønn opp på det samme nivå som bilmekanikerne i Oslo har?

– Når man sammenlikner utdanning, ansvar og kompetanse: Burde ikke legene egentlig ha en dobbelt så høy timelønn som bilmekanikerne i Oslo, altså kr 400 per time? Vil Legeforeningen arbeide for dette?

– Er legeyrket mer attraktivt enn bilmekanikeryrket, når man kun sammenlikner timelønn? Hva er i så fall Legeforeningens begrunnelse for dette?

Jeg takker på forhånd for Legeforeningens svar på spørsmålene.

Anbefalte artikler