L. Ims svarer:

Leif Ims Om forfatteren
Artikkel

Ole-Erik Iversen refererer til to bøker av Dr. John R. Lee (1, 2), men savner vitenskapelig dokumentasjon. Da har han neppe lest disse bøkene, som er fulle av referanser til vitenskapelige arbeider.

Iversen hevder at premenstruell tensjon opptrer i lutealfasen ”når progesteronverdiene er høye”. Vitenskapelig dokumentasjon viser at i denne fasen er faktisk progesteronnivået lavt og østrogennivået høyt (3, 4). Ellison og medarbeidere fant at kvinner i industriland generelt hadde høyt østrogennivå. Underlig nok var progesteronnivået lavt hos mange kvinner – helt ned i 20-årsalderen. Dette gir de velkjente premenopausale symptomer (østrogendominanse) i form av ømme bryster, vektøkning, hevelser, irritabilitet, nedstemthet, nedsatt libido, søvnvansker etc. Symptomene kommer i dagene eller ukene før menstruasjon. Årsaken til dette er lite progesteron relativt til østrogen. Den vanlige behandlingen – å gi østrogen pluss et gestagen – vil ikke rette opp denne ubalansen. Den logiske behandlingen basert på vitenskapelig dokumentasjon er å gi progesteron alene. Det har en forbausende positiv effekt. Det er fordi hormonbalansen blir gjenopprettet.

Helse er balanse. Man kan aldri oppnå balanse uten ved bruk av naturlige hormoner. Progesteron er naturlig, mens gestagen er en syntetisk hormonhermer som er fremmed for kroppen. Fremmede stoffer vil alltid gi bivirkninger. Kombinasjonen av østrogen og gestagen er vist å øke risikoen for brystkreft med 8 % hvert år.

Flere molekylærbiologer har undersøkt rollen til bcl-2, som er et protoonkogen, og p53, et tumorsuppressorgen. bcl-2 hemmer apoptose og fremmer derfor kreft i bryster, ovarier, endometriet, prostata og follikulært B-cellelymfom. En oppgradering av p53 vil hemme aktiviteten til bcl-2, stanse celledeling og indusere apoptose, og således beskytte mot kreft. Formby & Wiley (5) fant at når østrogen ble tilsatt cellekultur, ble bcl-2 aktivert. Tilførsel av progesteron (i konsentrasjoner som i cellen) nedregulerte bcl-2 og oppregulerte p53 (5).

Det er min observasjon at mange kvinner i siste trimester opplever den tiden som fylt av livsglede. Da er progesteronproduksjonen 20 ganger det normale. Det er også et faktum at det er 20 ganger mer progesteron i nerveceller enn utenfor.

Anbefalte artikler