Lav terskel på helsetilbud for studenter i Oslo

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Helsetjenesten ved universitetet er et lavterskeltilbud som er organisert i en allmennmedisinsk seksjon og en psykiatrisk-psykologisk seksjon.

– Jeg opplever at vi er godt dekket for å ta oss av de helseplager som vår populasjon har, dvs. vanlige allmennmedisinske og psykiske plager og symptomer, sier Cecilie Daae, som overtar adm.overlege-stillingen etter Otto W. Steenfeldt-Foss ved årsskiftet.

Studenter benytter seg også av tilbudet. Antall henvendelser har de siste årene holdt seg stabilt i underkant av 30 000 til allmennmedisinsk seksjon og ca. 4 500 til psykiatrisk-psykologisk seksjon. I 2000 var antall henvendelser henholdsvis 28 742 og 4 068. Av disse utgjør medisinstudentene en bruksprosent på 24,7 %, men statistikken skiller ikke mellom hva som er personlig oppsøking av Helsetjenesten for å løse et problem og hva som er oppfølging i form av vaksinering. Medisinstudentene utgjør 2,5 % av henvendelsene til psykiatrisk-psykologisk seksjon.

– Helsetjenesten skal være lett tilgjengelig. Begge seksjonene, også den psykiatrisk-psykologiske, er åpent organisert med timeavtaler og øyeblikkelig hjelp-service, og man kan ta kontakt selv, uten henvisning, opplyser Daae.

Gratis

Studenter som har betalt semesteravgift, kan benytte Helsetjenesten. De betaler da ikke egenandel på vanlig konsultasjon, men må betale egenandel for helseattester som ikke er studierelaterte, for eksempel førerkortattester.

Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo er en del av fastlegeordningen, og har ca. 12 000 registrerte fastlegepasienter. Gjennom fastlegeordningen har tjenesten også fått et nytt tilfang av brukere, ved at studenters barn kan benytte tilbudet. Men har man betalt semesteravgift, kan man benytte seg av Helsetjenesten om man har meldt seg på fastlegeordningen eller ei. Studenter som har registrert seg hos annen fastlege kan ikke avvises, men må påregne lengre ventetid.

– Allmennlegene i Helsetjenesten har ikke listetak og har dermed lister som er åpne for nye brukere, opplyser Cecilie Daae.

Det finnes ingen egen helsetjeneste for studenter ved andre studiesteder. Ved Universitetet i Bergen finnes en psykologtjeneste, og studentsamskipnaden refunderer egenandeler når studenter går til allmennlege. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU) er det inngått en avtale med et fastlegekontor. Universitetet i Tromsø tilbyr legetjeneste for studenter med akutte skader og for studenter som ikke er blitt tildelt fastlege.

Anbefalte artikler