Vil samarbeide med spesialistene

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Kjell Maartmann-Moe

– Jeg gleder meg til å jobbe tettere med Praktiserende Spesialisters Landsforening, slik at vi sammen kan få til en god henvisningsordning, sier Maartmann-Moe. Han er også opptatt av at reformen av spesialisthelsetjenesten ikke stopper opp ved sykehusporten, men at den i neste fase blir en samhandlingsreform mellom første- og annenlinjetjenesten.

– For pasientenes del er det helt nødvendig at vi får en sammensveiset behandlingskjede. Da kan ikke representanter for de ulike nivåer sitte på hver sin haug. Allmennlegene må få sine representanter inn i helseforetakenes styrer, fremholder han.

Valgprogram

I god valgkampstil la Maartmann-Moe frem den reneste smørbrødliste over hvilke oppgaver han mener at det nyvalgte styret må ta fatt på.

– Uten å tape lønns- og arbeidsforhold av syne er tiden inne for å legge mer vekt på fagutvikling, i Aplf som i Legeforeningen generelt. I lys av organisasjonsdebatten i moderforeningen må vi også se på hvordan vi skal bygge vår egen organisasjon. Vi må blant annet diskutere hvordan fagutvalget og Norsk selskap for allmennmedisin skal fungere, sier han.

I likhet med flere av deltakerne på Aplfs generalforsamling er Maartmann-Moe opptatt av hvordan man kan ta imot unge kolleger og nye generasjoner med leger.

– Jeg ønsker meg at vi i større grad skal møte studentene som fagforening, skrive om allmennlegenes hverdag i Æsculap, oppsøke studentene, osv., og håper å få resten av styret med meg på det.

Mens enkelte har uttrykt bekymring for unge legers mulighet til å etablere fastlegepraksis, fordi prisen på inngangsbilletten kan bli høy, ser ikke den nyvalgte Aplf-lederen dette som et stort problem.

– Vi vil finne lister i alle prisklasser. Selv om de mest veldrevne praksiser i sentrale strøk normalt vil være dyrest å starte, er det generelt ikke dyrt å starte næringsvirksomhet som lege i forhold til i andre bransjer. De som ønsker å kjøpe sin egen praksis, må være klar over de gunstige regnskapsreglene for avskrivning, sier Maartmann-Moe.

– Selv om hovedregelen i fastlegeordningen er at allmennlegen skal være selvstendig næringsdrivende, så kan nyutdannede leger gå inn i ansettelsesforhold som fastlønnet i kommuner, prøve seg som vikar eller gå inn i samarbeid med en eldre kollega om en såkalt deleliste, der inngangsbilletten er lav, minner han om.

Anbefalte artikler