Skarpt om kvinnelighet og mannlighet

Artikkel

Eva Lundgren er kjent for sin avsløring av menns vold mot kvinner i kristne miljøer for 15 år siden (1). Nå er hun professor i sosiologi i Uppsala, og bl.a. gjesteprofessor ved Universitetet i New York. I Ekte kvinne ser hun skarpt på hva kvinnelighet og mannlighet er i den vestlige kulturen. Aretha Franklins ”You make me feel like a natural woman” innleder boken.

Det finnes forskjellige regler for det å være kvinne og det å være mann. Kvinners utside speiler i større grad deres innside enn hos menn, mener Lundgren. En liten blond kvinne i svart trangt skjørt blir ilagt identitet ut ifra sitt ytre i motsetning til en mann i grå dress. Han er sine handlinger og sin autonomitet. Hun er sin utside. Hennes lille figur gir sosial anerkjennelse, og ønsket om aksept fører mange til slanking, anoreksi og plastiske operasjoner. Lundgren mener at kravet til kvinners utseende er en måte å underordne kvinner på. Det eksisterer også tydelige forventninger til hva og hvordan en ekte kvinne skal føle, tenke og handle i forhold til relasjoner, politikk, økologi osv. Hvilke følger får dette for kvinnelig identitet, og hvor trange eller vide er kvinnelighetsarenaene, spør forfatteren.

Boken henter eksempler fra idrettsarenaen, religioner, seksualiteten, universitetet og politikken. For leger er Lundgrens omtale av seksuell trakassering i forholdet mellom unge underordnede kvinner og eldre overordnede menn på universitetet interessant. Kapitlet bør vekke interesse hos unge kvinnelige assistentleger og doktorgradsstipendiater og deres eldre mannlige veiledere. Forfatteren viser også hvordan kvinnelige og mannlige idrettsstjerner omtales som henholdsvis kvinnelig atlet og (les: kun) atlet. Parallellen til kvinnelige leger og leger (les: menn) er tydelig. Den stereotype inndelingen av kjønn i mannlig og kvinnelig synliggjøres også ved å belyse transseksualitet, og forfatteren utfordrer leseren til å tenke videre.

Lundgrens bok utfordrer våre allment aksepterte oppfatninger om kjønn og identitet. Boken domineres av hyppige henvisninger til andre forskere, sosiologisk fagterminologi og fremmedord. Dette gjør nok dessverre at Ekte kvinne? blir en bok for de med sosiologisk bakgrunn og de spesielt interesserte.

Ellen Molteberg

Legevakten i Oslo

Allmennhelseavdelingen

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler