Nytt om navn

Artikkel

Steinar Sveum døde 24.2. 2001, bare en uke etter hans 34. og siste fødselsdag. Med ham er en nær kollega, venn og tidligere studiekamerat gått bort.

Vi fikk ta det siste farvel under en fin begravelse i Gjøvik kapell, hvor kateketen fra Steinar Sveums konfirmasjonstid sendte en hilsen til foreldre og venner og beskrev at han allerede tidlig hadde utmerket seg som et usedvanlig godt menneske med naturlig omsorg for andre. Slik lærte også vi å kjenne ham, først som venn og medstudent, siden som lege.

Han tok medisinsk embetseksamen i Tyskland og begynte allerede før han var ferdig utdannet å samle erfaring som lege. Etter fullført studium i Düsseldorf var han turnuslege i Florø. Deretter var han et år som militærlege i Lakselv kommune, for senere å arbeide som kommunelege i Eidsvoll kommune. Han trivdes godt med de allsidige oppgavene som en allmennpraktiker har og kjøpte allerede i en alder av 31 år solopraksis i Oslo, der han jobbet i tre år. Han var en dyktig lege, engasjert og svært samvittighetsfull med en antroposofisk innstilling i sitt arbeid som lege. Selv om han ikke nådde alle sine mål, nådde han mange.

Varme tanker går til alle pasientene som savner ham, til kontordamene og ikke minst til hans familie på Gjøvik.

På vegne av tidligere studievenner i Tyskland og senere kolleger i Norge, Tyskland og Frankrike,

Thale Hatlen


Forhenværende avdelingsoverlege ved Kirurgisk avdeling, Buskerud sentralsykehus, Sivert A. Svane døde 30.5. 2001, 77 år gammel.

Han var født bergenser og stolt av det, lun med et talende blikk, dog uten å blamere, silte ordene nøye, til tider spettet med ironisk snert og et lunt smil og drag i munnvikene før de slapp ut i velformede vendinger med dårlig skjult humor. Han var kjent for sin stilistiske sans både verbalt og kroppslig. Han skred rakrygget, men hastet ikke. Som ung var han en ivrig skiløper, men det var sjøen med den kjære båten på landstedet ved Fevik som var hans eldorado.

Etter eksamen i Bergen i 1951 var Sivert Svane distriktslege i Mehamn, assistentlege og reservelege i Stokmarknes, senere reservelege i Florø. Dernest hadde han tjeneste som kandidat ved flere avdelinger ved Haukeland Sykehus. Høyere spesialutdanning i kirurgi fikk han ved Regionsykehuset i Trondheim, Rikshospitalet og Aker sykehus. Dertil hadde han solid utdanning i patologisk anatomi ved Rikshospitalet og som vitenskapelig assistent ved Patologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Med dette som basis fortsatte han karrieren som avdelingsoverlege ved Kirurgisk avdeling, Østfold sentralsykehus 1972–78 og i tiden 1979–93 ved Buskerud sentralsykehus.

Han publiserte ca. 60 vitenskapelige artikler, vesentlig om thoraxkirurgi, karkirurgi og patologi, og nylig skrev han en utmerket og innholdsrik artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening om ettervirkninger av krigen i Finnmark 1940–45.

Avdelingsoverlege Svane stilte seg svært positiv til opprettelsen av en revmatologisk og en ortopedisk avdeling ved Buskerud sentralsykehus. Som fagmann med god oversikt var han etter tidens krav også positiv til seksjonering, og det ble opprettet urologisk og karkirurgisk seksjon ved sykehuset.

Sivert Svane var en god og kjærlig familiemann og satte spor etter seg med seks barn. Våre tanker går til Hege og barna med følgesvenner.

Tidligere kolleger ved Buskerud sentralsykehus

Jon Haffner

Einar Vestad


 

Anbefalte artikler