Legefakta

Artikkel

Statsborgere fra:

Gj.snittsalder

Kvinner

Antall

Norge (antatt)

45,3

32,2

13 808

Sverige

44,5

29,1

673

Tyskland

38,0

34,1

572

Danmark

46,1

29,5

329

Island

39,7

34,2

120

Finland

42,9

47,0

83

Nederland

43,3

29,1

79

Bosnia- Hercegovina

43,9

56,3

71

Irak

38,2

18,6

59

Polen

40,8

62,8

51

Jugoslavia

41,8

62,5

48

Storbritannia

46,0

45,7

46

Russland

39,1

81,6

38

Frankrike

44,5

31,3

32

India

35,8

16,0

25

Iran

36,2

16,0

25

USA

43,5

34,8

23

Belgia

40,7

65,0

20

Pakistan

36,9

15,0

20

Italia

38,4

36,8

19

Østerrike

44,1

21,1

19

Litauen

37,4

75,0

16

Spania

39,6

28,6

14

Sri Lanka

38,9

35,7

14

Bulgaria

39,6

60,0

10

Romania

37,0

44,4

9

Sveits

36,5

37,5

8

Tyrkia

38,6

42,9

7

Andre utenlandske

39,2

34,9

146

Totalt utenlandske

41,8

34,8

2 576

Totalt

44,7

32,6

16 384

  • Kilde: Dnlfs legeregister.

  • Merk at tallene også inkluderer leger som ikke er medlemmer av Den norske lægeforening.

  • For tilsvarende tall per 9.9. 1999, se Helsefakta i nr. 24/1999. Se også Helsefakta i nr. 25/1999, Legefakta i nr. 28–29/2001, samt Internett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=3982

Anbefalte artikler