Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Vitamin D mot diabetes

Tilskudd av vitamin D til barn kan forebygge diabetes (Lancet 2001; 358: 1500–3). I Finland ble 10 366 barn fulgt fra de ble født i 1966, og hvem som fikk D-vitaminstilskudd i første leveår, ble notert. Primærendepunktet i studien var diagnostisert insulinavhengig diabetes mellitus innen utgangen av 1997. Personer som fikk anbefalt dose D-vitamin daglig hadde en relativ risiko på 0,22 for diabetes i forhold til dem som fikk mindre enn anbefalt dose (95 % KI 0,05 – 0,89).

Genetisk testing ved tarmkreft

1–5 % av alle tilfeller av kolorektalcancer skyldes en autosomal dominant form for arvelig, ikke-polyppøs tykktarmskreft (HNPCC). Bærere av mutasjonen har stor risiko for å utvikle tykktarmskreft i relativt ung alder (Ann Intern Med 2001; 135: 577–88). Det har vist seg kostnadseffektivt å screene svulstene ved HNPCC for en instabilitet i genomet. Undersøkelsen er imidlertid lite spesifikk. Ved positive tester kan man gå videre med mer kompliserte undersøkelser for å fastslå hvorvidt det foreligger HNPCC. Bærerstatus bør undersøkes hos førstegradsslektninger.

Sjelden komplikasjon etter beinmargstransplantasjon

En 19 år gammel kvinne med anaplastisk storcellet T-cellelymfom fikk beinmargstransplantasjon fra sin HLA-identiske søster (N Engl J Med 2001; 345: 1458–9). Tre år senere utviklet giveren subkutant pannikulittisk T-cellelymfom og døde etter to år. Pasienten som hadde fått beinmarg, fikk de samme symptomene og fikk diagnostisert et lymfom av identisk cellulær type som hos giveren. Man fant de samme T-celleklonene hos begge pasientene.

Voksne dør av vannkopper

Vannkopper er mer alvorlig enn mange tror, fastslår en britisk undersøkelse (BMJ 2001; 323: 1091–3). En gjennomgang av dødsattester for 1995–97 viste 25 dødsfall i England og Wales årlig på grunn av vannkopper. Fire av fem tilfeller gjaldt voksne. Infeksjon med varicellaviruset var en hyppigere dødsårsak enn meslinger, kusma, kikhoste og meningokokk-B-meningitt samlet.

Anbefalte artikler