Keisersnitt eller vaginal forløsning?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Mange fødselsleger vil hevde at det er best å gjøre keisersnitt i en slik situasjon. Nå kaster en studie fra Bristol lys over problemet. 393 gravide ble inkludert i en prospektiv kohortstudie over ett år ved to store fødeavdelinger. Keisersnitt ble gjort hos 209 kvinner, mens 184 fødte vaginalt. Inklusjonskriteriene var hodefødsel til termin, utslettet mormunn og forventede vanskeligheter ved vaginal forløsning som gjorde at kvinnen ble tatt inn på en operasjonsstue.

Studien viste at sannsynligheten for keisersnitt økte ved kroppsmasseindeks > 30, fødselsvekt > 4 kg og ved bakhodefødsel med pannen fortil (occiput posterior). Kvinner som fikk utført keisersnitt, hadde større sannsynlighet for blødning og langt sykehusopphold. Barn som ble født ved keisersnitt, hadde større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling, men lavere sannsynlighet for traumer enn barn forløst med tang.

Forfatterne konkluderer at vaginal fødsel bør foretrekkes dersom det ikke er klare tegn til mekanisk misforhold. De understreker at en erfaren fødselslege bør overvåke kompliserte operative forløsninger.

– Dette er en viktig studie som utfyller vår kunnskap om komplikasjoner ved ulike forløsningsformer, sier overlege Per E. Børdahl ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet.

– En viktig forskjell mellom England og Norge er at vi her i landet har hatt tradisjon for å ha overleger til stede ved vanskelige fødsler. Anbefalingen om å ha erfarne leger til stede ved kompliserte fødsler kan bare støttes. Studien understreker betydningen av erfaring, sier Børdahl.

Anbefalte artikler