Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Anders Gogstad
Tor Bjerkedal
Synne Sandbu
Hanne Nøkleby
Oddveig Sellæg Helland
Berit Feiring
Margreta Bondevik
Folke Sundelin
Jann Storsæter
Ulrik Fredrik Malt
Terje Fladvad*
Håvar Knutsen
Jan Hysing
Pål-Didrik Hoff Roland
Knut A. A. Øymar
Alexander Wahba

Tema

Roger Strand
Edvin Schei

Kommentar og debatt

Johannes Brattebø
Guttorm Brattebø
Torben Wisborg
Reidar Lønn
Johan Pillgram-Larsen
Aurora Brønstad
Olav Momrak Haugann
Dag Gundersen
John-Arne Skolbekken
Siri Forsmo
Borgny With

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Ingrid M. Høie
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen