Preeklampsi og arvelighet

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Årsakene til preeklampsi er ufullstendig kjent, men sentrale faktorer er arv, iskemi i placenta, immunologiske mekanismer og avvik i lipidmetabolismen. En ny studie publisert i New England Journal of Medicine kaster lys over de genetiske faktorene (1).

Studien omfattet 298 menn og 237 kvinner født i Utah i perioden 1947–57 av mødre med preeklampsi. Deretter ble det undersøkt om de hadde større risiko for preeklampsi i eget svangerskap.

Kvinner som selv var født av mødre som hadde preeklampsi, hadde oddsratio på 3,3 for å få preeklampsi i eget svangerskap. Dette var et forventet funn. Men studien viste også at menn som var født av mødre som hadde hatt preeklampsi, hadde oddsratio på 2,1 for å overføre dette til egne barns fostertid.

– Dette er en god studie som stemmer godt overens med nylig publiserte norske data (2), kommenterer overlege Tore Henriksen ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet.

– Funnene er også biologisk rimelige. Det forundrer meg imidlertid at forfatterne ikke kommenterer en viktig risikofaktor for preeklampsi, nemlig overvekt.

Henriksen påpeker at dette er særlig relevant i en amerikansk befolkning. – Så vidt jeg kan se er vekt ikke tatt hensyn til i utvelgelsen av kontroller, ei heller i analysen. Hvis kroppsmasseindeks (BMI) i studiegruppen er høyere enn blant kontrollene, kan det være en viktig forklaring på forskjellene. Overvekt går som kjent igjen i generasjoner, sier Henriksen.

Anbefalte artikler