Oversiktlig håndbok i patologi

Artikkel

Forfatteren har skrevet en grunnbok i patologi for høyskolestudenter, men angir at den også kan tjene som en introduksjon til patologi for medisinstudenter.

Boken er oversiktlig, tradisjonelt lagt opp med generell og spesiell (organ)patologi. Den har en delikat, faktisk lekker og innbydende layout, med mange gode og relevante skjematiske figurer og illustrasjoner. Teksten er lettlest, med godt språk, og gir et solid inntrykk av nøye redigering og gjennomarbeidet pedagogisk struktur. Hvert kapittel ender med en rosa boks med sentrale spørsmål til leseren. I tillegg er der blå bokser med viktige resymeer eller poenger.

Kasuistikken i slutten av kapittel 10 er en spennende og fin måte å synliggjøre den kliniske betydningen av patologi, men den kunne hatt et mer forklarende rammeverk. Jeg savner også informasjon om hvor spesialundersøkelser som immunhistokjemi, elektronmikroskopi, in situ-hybridisering og liknende kan gi nødvendig tilleggsinformasjon, og jeg savner antydninger om forskning og videreutvikling.

Boken er svært klinisk i sin tilnærmingsform, og vil uten tvil fungere meget bra i høyskoleutdanningene i ulike helsefag. Den er litt grunn for medisinstudenter, men kan egne seg som en introduksjons- eller repetisjonsbok. I relasjon til det siste tror jeg boken også vil kunne ha et marked på allmennlegekontorer, som en grei og oversiktlig oppslagsbok.

Borghild Roald

Patologisk anatomisk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler