Oppdatering om brystkreft

Artikkel

Denne boken er ikke en tradisjonell lærebok om brystkreft, men mer en bok hvor man kan fordype seg i forskningen som ligger til grunn for dagens behandlingsvalg ved brystkreft og en grundig innføring i terapi som kan komme til å spille en viktig rolle i nær fremtid. Internasjonale kapasiteter på området har skrevet svært lærerike kapitler om bl.a. biokjemiske og biologiske markører for brystkreftspredning, kjemoterapiens fremtid, aksilleinngrepets fremtid, livskvalitet, graviditet, forskjeller i behandling mellom ulike sentre og kliniske studier. Aktuelt er også diskusjonen omkring screeningmammografiens betydning og gjennomgangen av de studiene som ligger til grunn for anbefalinger om offisiell screening. Det er en skepsis til screeningens berettigelse basert på tilgjengelige studier. Den multidisiplinære interessen for brystkreft kommer klart til uttrykk i de fleste kapitlene.

Kapitlene er velskrevet og relativt lettleste, de seneste forskningsresultater presenteres forståelig og det er lange referanselister til hvert kapittel. Layouten er god, og boken gir et delikat inntrykk. Jeg savner imidlertid flere figurer og tabeller. Brystkreft er den kreftform som tar flest kvinneliv verden over, og denne boken er stimulerende lesing for alle som er interessert i å lære mer om denne sykdommen. Den anbefales innkjøpt til alle brystdiagnostiske sentre og onkologiske avdelinger.

Ellen Schlichting

Gastrokirurgisk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler