Egenandel

Borgny With Om forfatteren
Artikkel

Etter å ha lest på tekst-TV om egenandeler man betaler ved legekonsultasjon har jeg noen andre ting jeg gjerne ville ha svar på.

Angående betaling ved prøve: TT (trombotest) er jo en prøve man er nødt til å ta på medisinsk grunnlag (livsviktig prøve sådan). I min kommune er det nå blitt bestemt kroner 65 per prøve, og det har hendt over lengre tid at man må ta den prøven hver uke. Etter at denne betalingen er blitt innført, er det også blitt fast fire uker mellom hver prøve. Hittil vet jeg to i min omgangskrets som det nesten gikk helt galt for. Min mann har nå tatt den prøven i seks år, blir behandlet med en dose 4 – 5 tabletter per dag og han har også nå fått beskjed om å komme til kontroll hver fjerde uke.

Mitt spørsmål er: Skal man virkelig betale for en prøve som tas på medisinsk grunnlag? Og hvorfor er det ikke likt over hele landet? For øvrig betaler vi i Karlsøy kroner 110 per legekonsultasjon.

Er det slik at trygdekontor i hver kommune kan lage sine egne lover?

I trygdeloven finnes en paragraf som sier at man har rett på rekvisisjon på behandling som ikke kan gis i eget nærområde, og godtgjørelse av reise.

Jeg har astma og urinsyregikt og går mye til behandling hos fysioterapeut. Både lege og fysioterapeut synes jeg har godt utbytte av bassengtrening, noe som ikke finnes i min kommune, jeg må til Tromsø. I hele år 2000 reiste jeg en gang per uke til Tromsø på rehabiliteringssenteret for bassengtrening med fysioterapi. Trygdekontoret gav meg ingen hjelp med reiseregning; i september fikk jeg beskjed om at den fysioterapi jeg hadde, ikke hadde kommunalt tilskudd.

I år har de (trygdekontoret) gitt blankt avslag på slik rekvisisjon, heller ikke har de godtatt legens diagnose for slik behandling. Med til historien hører at jeg heller ikke får kostgodtgjørelse fordi det er ti minutter som mangler på at jeg er borte 12 timer hver gang.

Anbefalte artikler