Østrogener og risiko for ovarialcancer

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Det er sterke holdepunkter for at hormonsubstitusjonsbehandling hos postmenopausale kvinner øker risikoen for brystkreft etter lang tids bruk. Nå viser data fra en oppfølgingsstudie av mer enn 200 000 kvinner at dette sannsynligvis også gjelder ovarialcancer. Deltakerne fylte ut et spørreskjema i 1982, og ble fulgt helt frem til 1996. Da var 944 døde på grunn av ovarialcancer. Kvinner som fikk hormonsubstitusjon ved begynnelsen av studien, hadde 50 % økt risiko for å dø av denne sykdommen i forhold til dem som aldri hadde fått slik behandling. Risikoen økte med antall år man hadde brukt medikamentene.

– Forekomsten av ovarialcancer i Norge er blant de høyeste i verden, med en livstidsrisiko i underkant av 2 %, kommenterer lege Tone Bjørge ved Radiumhospitalet. Hun påpeker at ovarialcancer likevel er en relativt sjelden tilstand, slik at en viss økning i risikoen ikke vil ha så dramatiske konsekvenser som for eksempel en tilsvarende risikoøkning for brystkreft.

– I løpet av 1990-årene var det et stigende forbruk av hormonsubstitusjonsbehandling, som nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier Bjørge. Hun opplyser at omkring 30 % av alle kvinner mellom 50 og 59 år nå får slik behandling.

– De fleste deltakerne i den amerikanske studien brukte rene østrogenpreparater, mens en kombinasjon av et østrogen og et gestagen er mest vanlig i dag. Det er ikke mulig å si hvordan dette har påvirket resultatene. Vi trenger også flere prospektive studier før vi kan si noe sikkert om hvordan forholdet er mellom hormonsubstitusjonsbehandling og ovarialcancer.

Anbefalte artikler