Kvalitetssikring av knekirurgi

Artikkel

Boken henvender seg til spesialister i ortopedi og utdanningskandidater. Den er en lærebok og et oppslagsverk som tar for seg insidensen av komplikasjoner ved forskjellige former for knekirurgi, forebygging og behandling. Knekirurgi generelt og artroskopisk kirurgi spesielt har utviklet seg raskt og brakt oss flere nye kirurgiske prosedyrer som krever kirurgiske ferdigheter utover det vanlige. Prosedyrene har også en høyere lærekurve. Et dårlig kirurgisk resultat skyldes imidlertid ikke alltid en komplikasjon eller en mislykket operasjon. Dårlige resultater er ikke alltid direkte relatert til prosedyre. Det er derfor viktig å selektere pasienter med omhu for å unngå dårlige behandlingsresultater. Det har vært redaktørens intensjon å belyse disse områdene systematisk, for å bedre pasientseleksjonen og redusere insidensen av komplikasjoner innen knekirurgi.

Boken er bygd opp av åtte seksjoner hvorav seks omhandler spesielle områder innen knekirurgi, og de to siste omhandler diverse komplikasjoner samt uvanlige komplikasjoner med case-rapporter. Kapitlene er direkte problemorientert, systematiske med god litteraturgjennomgang. Illustrasjonene er gode med en rekke fargebilder.

Redaktørens intensjoner er oppnådd og boken blir en utfyllende beskrivelse av hvordan komplikasjoner forebygges og behandles. Den er et godt verktøy i kvalitetssikringen av knekirurgi og bør finnes som oppslagsverk og lærebok ved enhver ortopedisk kirurgisk avdeling.

Arne Kristian Aune

Volvat Medisinske Senter

Oslo

Anbefalte artikler