Fortsatt famling om nakkesleng

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Til tross for omfattende forskning omkring nakkesleng er både etiologi, diagnostikk, beste akutte og oppfølgende behandling uavklart. Radiofrekvensnevrotomi er den eneste behandlingen som har dokumentert effekt.

  Artikkel

  En internasjonal kongress i Bern om nakkeslengassosierte tilstander samlet 420 deltakere fra hele verden, hvorav seks fra Norge. Foredragsholdernes konklusjoner kan oppsummeres slik: Man har ikke funnet noen sikre holdepunkter for hjerneskade ved nakkesleng. De kognitive symptomene mange presenterer er ikke spesifikke for tilstanden. Det samme gjelder nevropsykologiske utfall. Symptomer og funn kan skyldes kronisk smerte og stress.

  Den initiale medisinske diagnostikken er mangelfull fordi vi ikke har verktøy som gir mulighet til påvise forhold som kan si noe om prognosen i det enkelte tilfelle. Høy alder, forsørgerbyrde, arbeidsløshet og kvinnelig kjønn er forbundet med langsommere og ufullstendig bedring.

  Det er ikke dokumentert effekt av halskrave, noen form for fysioterapi eller beslektede terapiformer, tverrfaglige team, hvile, akupunktur, transkutan nervestimulering, ultralyd, magnetisk halsbånd, manipulasjon, psykoterapi, intensiv trening, mus-kelavslappende midler, injeksjoner i såkalte trigger points eller kirurgisk behandling.

  Radiofrekvensnevrotomi, dvs. ødeleggelse av nerverøtter ved hjelp av varme etter initial lokalanestesi, har vist effekt i en randomisert dobbeltblind undersøkelse. Behandlingsgruppen hadde god effekt som varte 200–300 dager. Behandlingen kan gjentas, men må fortsatt sies å være eksperimentell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media