Les mer om ...

Artikkel

Unge uføretrygdede

Antall nye uføretrygdede under 35 år er tredoblet fra 1992 til 1997. Psykiatriske lidelser er den hyppigste diagnose, og uførepensjonering på grunn av nevrose/psykopati er firedoblet i perioden. Dette skyldes neppe en dramatisk økning i psykiatrisk sykelighet.

Flere unge på uføretrygd

Stadig flere unge uføretrygdede

Kan kunnskap være skadelig?

Er kunnskapsvekst et gode uansett kunnskapens form, tema, mengde og konsekvenser? Medisinsk kunnskap kan av flere grunner ha fallende grensenytte, hevdes det i en artikkel i serien om forstand og forståelse i medisinen.

Gjør kunnskap vondt?

Legemiddelbruk i sykehjem

Opphold i sykehjem fører til mer legemiddelbruk. En undersøkelse av 117 sykehjemspasienter viser en sterk økning i bruken av psykofarmaka. Også bruken av diuretika og laksantia økte.

Varighet av legemiddelbruk i sykehjem

Blodtapping og blodgiving

Kan blod fra pasienter som trenger terapeutisk blodtapping, brukes som etter vanlig blodgiving?

Bruk av blod fra hemokromatosepasienter

Kan pasienter som trenger terapeutisk blodtapping være blodgivere?

Kikhostevaksine

En undersøkelse av 124 sjuåringer og 83 11-åringer viser at mange mangler beskyttende antistoffer mot kikhoste og difteri til tross for tidligere vaksinering. En boosterdose med kombinert difteri-tetanus-pertussis-vaksine i tidlig skolealder vil bedre beskyttelsen.

Reformer barnevaksinasjonsprogrammet!

Bør skolebarn få kikhostevaksine?

Tidsbruk i sykehus

Kartlegging av tidsbruken for 91 leger ved to sykehusavdelinger avdekker en arbeidsdag på nesten ti timer. En femdel av tiden brukes til kompetanseutvikling, mens nesten to tredeler vies klinisk virksomhet. Av dette er bare en firedel direkte pasientkontakt.

Tida – ein knappare ressurs enn pengar!

Når tiden telles – sykehuslegers tidsbruk og arbeidsoppgaver

Karpaltunnelsyndrom

De hyppigste symptomene ved karpaltunnelsyndrom er parestesier i 2. og 3. finger, nattlige parestesier, økte symptomer ved arbeid og smerter i hånden. Ved fravær av nevrologiske funn er det ingen fare ved å avvente eventuell operasjon.

Symptomer og kliniske forløp ved karpaltunnelsyndrom

Anbefalte artikler