Kardiopulmonal bypass

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kardiopulmonal bypass ved hjelp av hjerte-lunge-maskin brukes ved de fleste hjerteoperasjoner. Dette fører blant annet til aktivisering av blodsystemet, noe som kan forsterke blødningstendensen med økt behov for blodoverføringer og nye operasjoner.

  I forbindelse med doktorgradsarbeidet er det gjennomført flere studier for å kartlegge blodplatenes funksjon og koagulasjonssystemet under og etter hjerteoperasjoner med kardiopulmonal bypass. Væskestrømscytometri ble brukt for å undersøke antigener på overflaten av blodplatene. Metoden gjør det mulig å undersøke enkelte celler og er uavhengig av plasmafaktorer og konsentrasjon av cellene i blodet.

  Heparin som gis som antikoagulant før start av hjerte-lunge-maskinen fører til aktivisering av blodplatene. Aktiviserte blodplater hefter seg til hjerte-lunge-maskinen og forlater derved sirkulasjonen, noe som bidrar til en dårligere funksjon av blodplatene etter operasjonen. Effekten av hjerte-lunge-maskinen på blodplatene er blant annet avhengig av varighet av operasjonen.

  I en undersøkelse, som omfattet 89 hjerteopererte pasienter, korrelerte blødningen etter operasjonen med parameter for koagulasjon, fibrinolyse, overflateantigener på blodplater, antallet blodplater og bruk av a. mammaria interna som bypassgraft. En kombinasjon av to benyttede laboratorietester (d-dimerer og væskestrømscytometri av overflateantigener på blodplater) egnet seg til skille mellom pasienter med en normal eller økt blødningstendens etter operasjonen. To kommersielle tester gav derimot ikke tilfredsstillende resultater. Med tanke på å redusere blødning etter operasjonen, ble et medikament (aprotinin) og en ny blodpumpe (sentrifugalpumpe) undersøkt. Selv om aprotinin reduserte blødningsmengden, ble det ikke funnet noen effekt på overflateantigenekspresjon på blodplatene. Den nye sentrifugalpumpen reduserte ikke blødningsmengden og hadde ingen effekt på blodplateoverflateantigener.

  Forskningsarbeidet øker kunnskapen om virkningen av hjerte-lunge-maskinen på kroppen og blodsystemet. Resultatene kan forenkle forutsigelsen av økt blødningstendens etter hjerteoperasjoner.

  • Avhandlingens tittel

  • The influence of cardiopulmonary bypass on platelet function and blood coagulation – determinants and clinical consequences

  • Utgår fra

  • Hjerteklinikken St. Elisabeth

  • Regionsykehuset i Trondheim

  • Disputas 23.3. 2001

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media