Kunstneren i legekunstens tjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Utstillingen Innsikt synlig ved det nye Universitetsbiblioteket i Oslo er den første utstillingen i Norge som utelukkende består av medisinsk relatert grafikk, hentet fra Universitetets rikholdige bokskatter.

  Artikkel

  Bildekunstnerne Guttorm Guttormsgaard og Dag Hofseth, begge veteraner i grafikkmiljøet ved Kunst- og håndverkskolen i Oslo, tok utgangspunkt i kunstverk som gjennom tidene er blitt brukt som illustrasjoner i medisinsk litteratur, da de dykket ned i bokstøvet ved Universitetet i Oslo.

  Utstilling og bok

  Utstilling og bok

  Resultatet er blitt både en utstilling og boken Innsikt synlig (1). Utstillingen er å se i Galleri Sverdrup ved Universitetsbiblioteketet ved Universitetet i Oslo. Åpningen fant sted 4. april, men utstillingen er åpen for publikum helt frem til 30. juni. Innsikt synlig er laget for å markere det nye universitetsbiblioteket på Blindern, for å minne om at Radérklassen ved Kunst- og håndverksskolen er 100 år, samt for å sette søkelyset på de bokskatter som finnes i Universitetsbibliotekets samlinger og i Anatomisk institutts hyller.

  I boken er kunstverkene både kommentert kunstnerisk og satt inn i en medisinsk sammenheng. Hofseth står for de kunstneriske kommentarene, mens Øivind Larsen, professor i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo, har hatt ansvar for at det medisinske er korrekt.

  – Illustrasjonene har sin klare funksjon når de opptrer i en tekst, men her er de tatt ut av sin sammenheng. Ofte kommer da de kunstneriske kvalitetene enda bedre frem, sier Larsen. Boken som er trykt i nøyaktig 2001 eksemplarer, skal brukes som en gavebok for Universitetet i Oslo, men er også å få kjøpt i forbindelse med utstillingen.

  Pirkearbeid

  Pirkearbeid

  Arbeidet med utstillingen og boken har foregått i over ett år. Da Larsen kom med i fjor høst, hadde Guttormsgaard og Hofseth allerede arbeidet en god stund med utvelgelse av kunstverk.

  De eldste bildene er fra bøker utgitt midt på 1500-tallet. Utstillingen viser vitenskapelige bokillustrasjoner helt frem til slutten av 1800-tallet, da fotografiet gjorde sitt inntog og etter hvert ble dominerende.

  – Å lage en slik grafisk illustrasjon for flere hundre år siden kunne innebære en enorm arbeidsmengde, og det ble ikke gjort uten klare pedagogiske hensikter, sier Larsen. – Det må ha vært et utrolig pirkearbeid, for mange av snittene er svært detaljerte. Illustrasjonene forteller derfor også om vitenskapshistorie. Vi lærer hvordan fagmann og kunstner tenkte mens bildet møysommelig tok form.

  Kostbare bøker

  Kostbare bøker

  Kunstverkene er hentet blant annet fra lærebøker i kirurgi og hudsykdommer, fra bøker om helsebringende urter og fra anatomiske atlaser. I utstillingen finnes, blant mye annet, illustrasjoner av mekaniske proteser fra 1600-tallet, av en fødsel, av bukhulens innhold og en oversikt over lymfesystemet.

  I tillegg til kunstverkene som er utstilt, er bøker de er hentet fra, lagt i glassmontre. Første og annen utgave av Andreas Vesalius (1514–64) anatomiske atlas, De humani corporis fabricalibri septem, fra henholdsvis 1543 og 1555 er utstilt. Bøkene på utstillingen er verdt flere hundretusen kroner.

  Bare få slike kunstverk er laget av nordmenn. Unntaket er tegningene av spedalske syke fra Leprasykehuset i Bergen laget av Johan Ludvig Losting (1810–76). Han illustrerte Atlas colorié de Spedalskhed, et stort verk om spedalskhet som ble utgitt i 1847 og som er kjent verden over.

  – Universitetet i Oslo har meget store bokskatter. Mange vet simpelthen ikke om hva som skjuler seg i hyller og arkivskap. En av hensiktene med utstillingen og boken er nettopp å gjøre oppmerksom på alt som finnes. Og hva gammel medisinsk litteratur angår: Her er det absolutt nok å gripe fatt i både for medisinere og kunstinteresserte, sier Øivind Larsen.

  Utstillingen Innsikt synlig er åpen for publikum frem til 30. juni. Åpningstidene er mandag til fredag kl. 11–19.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media