m2013/11
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media