Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Petter Gjersvik

Leder

Hanne Løvdal Gulseth

Brev til redaktøren

Stian Skår Ludvigsen
Trond Sand
Kari Todnem
Jan H. Dobloug

Rettelse

Kommentarartikkel

Helge Waal
Claus Lützow-Holm
Petter Gjersvik
Per Helsing
Morten Magelssen
Eivind Meland
Reidar Fossmark
Michael Bretthauer
Bjørn I. Gustafsson
Robin Holtedahl
Erik Øglænd Bjørnestad
Anette Hylen Ranhoff
Petter G. Kindt
Marius Momyr
Erlend Sundland
Sven Erik Gisvold
Eva Gunnes
Sverre Myren
Helge M. Garåsen
Geir W. Jacobsen

Nyheter

Marie Søfteland Sandvei

Verdens helse

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Originalartikkel

Monica Baumann
Martine Z. Espeland
Ane Sørlie Kværner
Martin Prøven Bogsrud
Kjetil Retterstøl

Oversiktsartikkel

Trond Sand
Marte Helene Bjørk
Arne Einar Vaaler
Oliver Henning
Karl O. Nakken

Medisinen i bilder

Karl B. Alstadhaug

Kronikk

Birgitte Sundt Granberg
Leon Cantas

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Pernille Nylehn
Jeanette Bjørke-Bertheussen
Stein Opjordsmoen Ilner
Robin Martin Kåss
Karl O. Nakken

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Jan Peter Poulsen
Grethe Veiåker Nilsen

Gjesteskribent