Internasjonal heder til Tidsskriftets redaktør

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Charlotte Haug (f. 1959), Tidsskriftets egen redaktør, er tildelt den prestisjetunge prisen CSE Award for Meritorious Achievement for sitt arbeid med internasjonal publiseringsetikk. Dette er den høyeste utmerkelsen Council of Science Editors (CSE) gir.

  Haug får prisen for sitt arbeid i den internasjonale organisasjonen Committee on Publication Ethics (COPE), som hun har vært medlem av siden 2002 og nestleder for siden mars 2012. Lederstillingen deler hun med Virginia Barbour, sjefredaktør i PLOS Medicine. I denne perioden har de jobbet målrettet med å utvikle COPE fra å være en uformell diskusjonsklubb for redaktører til å bli en mer formalisert organisasjon som favner bredere. De 7 000 medlemmene kan sende inn konkrete saker og få disse vurdert i møter. Det er utviklet retningslinjer og verk-tøy som redaktører kan benytte seg av i forbindelse med for eksempel plagiering og forskningsjuks, og Haug selv har vært pådriver for e-læringskursene, der redaktører kan trene på å vurdere publiseringsetiske utfordringer.

  – Jeg er både glad og stolt over å ha fått prisen fra Council of Science Editors for arbeidet i COPE. Jeg engasjerte meg i de internasjonale redaktørforeningene ICMJE, COPE og CSE fra første dag som redaktør i Tidsskriftet – for å lære. Å være redaktør i et vitenskapelig tidsskrift innebærer at du må følge de internasjonalt aksepterte kriteriene for vitenskapelig publisering fordi all forskning baserer seg på tidligere forskning. Så hvis ikke alle følger opp de samme kriteriene, blir kunnskapsgrunnlaget vi baserer f.eks. medisinsk virksomhet på, veldig usikkert, sier Haug.

  Hun forteller at hennes engasjement i COPE de siste ti årene har dreid seg om å bidra til globalisering av COPE.

  – Det vil si å arbeide for at de retningslinjene og de rådene vi gir redaktører, har relevans i alle fagområder og i alle land. Altså ikke bare innen medisin og i Europa og USA. Det er viktig fordi forskningen er internasjonal og tverrfaglig og hvis ikke alt holder mål, så faller kunnskapsgrunnlaget sammen, sier redaktøren.

  Charlotte Haug mottok prisen 6. mai, på CSEs årlige konferanse som i 2013 er lagt til Montreal i Canada.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media