Radioimmunterapi mot HER-2-positiv bryst- og eggstokkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Målrettet strålebehandling med radioaktive stoffer koblet til herceptin viser lovende resultater i musemodeller.

  De fleste tilfeller av bryst- og eggstokkreft behandles med kirurgi, og en etterbehandling med stråleterapi og/eller medikamenter (kjemoterapi, hormonterapi og antistoff).

  – Radioimmunterapi er en ny type målrettet strålebehandling hvor målet er å drepe kreftcellene og redusere skade på omliggende vev: et radioaktivt stoff – nukleide – bindes kjemisk til målsøkende antistoffer som bindes selektivt til molekyler på overflaten av kreftceller. På denne måten kan nukleider med alfa-, beta-, eller gammastråling leveres til kreftsvulster, sier Nasir Abbas.

  Han har brukt musemodeller for å studere effekt og sikkerhet av radioimmunterapi for behandling av bryst- og eggstokkreft. Ca. 15 % av brystkreftpasientene og 10 % av pasientene med eggstokkreft har HER-2-positive svulster. Disse svulstene er forbundet med mer aggressiv sykdom, økt risiko for tilbakefall og kortere overlevelse.

  – Herceptin – trastuzumab – er et antistoff som kan brukes mot HER-2-positive svulster. Vi brukte to immunkonjugater hvor thorium-227 med alfastråling eller lutetium-177 med betastråling er bundet til antistoffet herceptin, og så på fordelingen av nukleiden i svulst og normalvev, og på veksthemming av svulsten. Våre studier viser at begge immunkonjugatene var målrettet, og ble skilt ut av kroppen uten å skade normalvevet. Thoriumkonjugatet viste doseavhengig veksthemming av svulstene og bedret overlevelse for musene, og ga bedre effekt enn lutetium ved lavdoseterapi.

  Svulstene i musemodellen er større enn mikrometastaser i pasienter. Thoriumkonjugatet bør prøves ut som adjuvant terapi for pasienter med mikrometastaser. Lutetium må undersøkes nærmere i musemodeller, sier Abbas.

  Disputas

  Nasir Abbas disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 25.1. 2013. Tittelen på avhandlingen er Comparison of high- and low-LET radioimmunotherapy in HER-2 positive carcinomas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media