LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Tatoveringer er identitet, mote og estetikk. Kroppsdekorering speiler vår tid – fri, mangfoldig og i endring

Huden som lerret

Epilepsi, psykose og EEG

Epilepsi kan debutere med psykiatriske og kognitive symptomer, og psykiatriske pasienter har økt risiko for epilepsi. Ved førstegangspsykose og hos psykiatriske pasienter med anfallsvise, stereotype endringer i bevissthet, atferd eller stemningsleie bør EEG utføres.

Er EEG en nyttig undersøkelse i voksenpsykiatrien?

Epilepsirelaterte psykoser

Lipidprofil ved lavkarbodiett

Lavkarbodiett førte til sterk økning av totalkolesterol- og LDL-kolesterolnivåene hos sju unge friske normalvektige kvinner. Det var store individuelle forskjeller, og antallet forsøkspersoner var lavt. Funnene må derfor etterprøves i større studier.

Lipidprofil ved lavkarbokosthold hos friske

Forskningsparadigmer beskyttes

Østrogentilskudd etter overgangsalder ble lenge ansett å virke beskyttende mot koronar hjertesykdom. Så kom studier som snudde denne oppfatningen på hodet. Hvorfor og hvordan holdes slike forskningsparadigmer ved like?

Østrogentilskudd og forskningsparadigmer

Smitte mellom dyr og mennesker

Zoonotiske infeksjoner, dvs. infeksjoner som kan smitte mellom dyr og mennesker, er en økende trussel for folkehelsen i mange land. Dette krever mer samarbeid mellom veterinærer og leger.

Menneskers og dyrs helse er knyttet sammen

Anbefalte artikler