Praktisk om livet med kronisk sykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fran, Kari

  Hanssen, Kjersti Træland

  Du ser jo så godt ut!

  Kronisk sykdom bak fasaden. 241 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 375

  ISBN 978-82-05-44533-8

  Dette er en praktisk bok, en selvhjelpsbok, men også en bok for fagpersoner som er i posisjon til å yte «hjelp til selvhjelp». Intensjonen er å vise livet med kronisk sykdom bak fasaden. Boken er forankret i diagnosen multippel sklerose, men utfordringene som forfatterne beskriver, kan lett overføres til andre kroniske sykdommer.

  Historiene understøttes av underkapitler med forklaringer, erfaringer og råd fra fagpersoner. Etter hvert tema gir forfatterne oss refleksjonsoppgaver, referanser og tips til videre lesning. Boken er ryddig og oversiktlig med en tiltalende layout. Forfatterne, som er spesialister i klinisk psykologi og klinisk nevropsykologi, henvender seg til alle som selv lever med kronisk sykdom, deres pårørende, venner og behandlere. Det er en bred målgruppe med både ulik kompetanse og bakgrunn.

  Språket er dagligdags, men det bør ikke stoppe fagpersoner. Språk kan lett bli et hinder for god kommunikasjon om vanskelige temaer. Forfatterne gir et godt innblikk i et mangfold av behandlinger, egenhjelp og mulige løsninger. Nettopp det å finne løsninger til å leve med sykdommen hver eneste dag, står sentralt. De 17 kapitlene inneholder viktige temaer som å få en diagnose, søvn, fatigue, å være partner eller barn til kronisk syke, seksualitet, smerte og hverdagsplanlegging. Hvert kapittel har en god bredde i tilnærmingen til temaet. De kroppslige forandringene blir forklart sammen med emosjonelle og mer praktiske utfordringer.

  Først syntes jeg historiene som innleder kapitlene, var litt lange. Etter hvert som jeg leste, så jeg likevel at det hadde sin verdi å følge historien helt ut. Jeg ble invitert inn i en annens hverdag med utfordringer i ulik valør.

  Jeg har allerede anbefalt boken til kolleger som møter barn og voksne med kronisk sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media