Interessant om aksept- og forpliktelsesterapi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Harris, Russ

  ACT – helt enkelt og greit

  En innføring i aksept- og forpliktelsesterapi. 284 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 389

  ISBN 978-82-05-42889-8

  ACT (uttales «ækt»), forkortelsen for Acceptance and commitment therapy, har sitt utspring i atferdsanalyse (tidligere kalt atferdsterapi), en filosofisk retning kalt «functional contextualism» og rammeteori, en teori om språk og kognisjon. ACT, på norsk aksept- og forpliktelsesterapi, ble utviklet i USA på 1980-tallet av Stephen Hayes.

  Målgruppen er nybegynnere i ACT, men også psykoterapeuter innen andre terapiretninger. For første gang presenteres en lettlest innføring i ACT, hvor mye av den vanskelig tilgjengelige teoretiske bakgrunnen er utelatt. I de 15 kapitlene forklarer forfatteren i detalj formålet med ACT, de seks patologiske kjerneprosessene som antas å ligge bak psykiske lidelser, og hvorledes disse kan avhjelpes med seks terapeutiske tilnærminger. Til hvert kapittel hører oppgaver som leseren oppfordres til å utføre for å få en førstehånds opplevelse av terapien.

  Oppmerksomt nærvær, «mindfulness», er en sentral del av ACT, hvor poenget ikke er å bli kvitt eller utfordre ubehagelige tanker eller følelser, men å akseptere dem som en del av livet. Aksepteringen fremmes ved øvelser i å være oppmerksom, åpen og nysgjerrig, her og nå. Pasienten lærer å ikke lenger fusjonere med sine tanker, men å se på dem som en historie hjernen vår forsøker å fortelle oss. ACT tar som utgangspunkt at hjernen kan være destruktiv og motarbeide endring. Vi behøver derfor ikke å adlyde den. Terapien fokuserer på våre verdier: Hva ønsker du å stå for her i livet? Hvilke styrker og egenskaper ønsker du å dyrke? Hvordan ønsker du å være i dine relasjoner? Poenget med våre tanker er ikke å finne ut om de er sanne, men om de er nyttige for oss, og om de hjelper oss å leve i tråd med våre verdier.

  Jeg likte denne boken godt. Den er praktisk, informativ og interessant, og vi får ta del i en rekke metaforer som også kan brukes innen andre terapiformer. Selv om vi innen for eksempel kognitiv terapi er vant til å tenke at pasientene kan utfordre sine tanker og forestillinger, er det en nyttig påminnelse om at livet inneholder en rekke ubehagelige og smertefulle opplevelser, tanker og følelser som vi må akseptere. Denne aksepteringen er ikke en resignasjon eller overgivelse, men en nøktern og åpen iakttagelse av realiteter, som i sin tur kan frigjøre oss til å leve etter våre verdier.

  Boken anbefales til alle som vil ha en lettlest innføring i ACT, eller som trenger inspirasjon og fornyelse av sitt kall som psykoterapeut.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media