Hjelp til selvhjelp for personer med plagsom øresus?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Williams, Katharine C.

  Tinnitus

  Bryt lydbarrieren med kognitiv terapi. 128 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 225

  ISBN 978-82-05-40744-2

  Dette er en populærvitenskapelig bok skrevet for pasienter. Hensikten er å gi mennesker med øresus (tinnitus) et verktøy for å redusere plagene sine. Boken er ment å være en komplett steg-for-steg-beskrivelse av hvordan man kan gjennomføre kognitiv terapi for å redusere plagene, enten på egen hånd, sammen med terapeut eller i selvhjelpsgrupper. Kognitiv terapi kan brukes alene eller som et supplement til eventuell annen medisinsk behandling. Forfatteren poengterer at før oppstart av egenterapi bør man få avklart med lege at øresusen ikke er et symptom på en alvorlig tilstand.

  Bakgrunnen for boken er at det ved tinnitus kan oppstå automatiske negative tanker og assosiasjonsdannelser i det sentrale nervesystemet. Dette fører til stressreaksjoner, ubehag og redusert helse over tid, heller enn at man venner seg til tinnituslyden. Forfatteren viser hvordan man kan identifisere og løse negative tankeassosiasjoner. Hun kommer med forslag til en rekke skjemaer og sjekklister for å lette arbeidet. For eksempel har hun laget et skjema for at den rammede skal kunne rangere alvorlighetsgrad av plagen. Kommer man over en viss skår, tyder det på at stressreaksjonene er svært alvorlige, og det anbefales at de med de største plagene bør søke profesjonell hjelp.

  Williams skisserer ingen lettvinte løsninger for personer med tinnitusplager. Hun poengterer ved flere anledninger at kognitiv egenterapi er et stykke arbeid. Skal man lykkes, må man ha en plan, være strukturert, jobbe over tid og starte med relativt enkle, men viktige utfordringer heller enn de vanskeligste. Forfatteren underslår heller ikke at tinnitussymptomene i startfasen av arbeidet kan forverres før en bedring oppstår. Andre temaer er forskjellen mellom konstruktive mestringsstrategier, der tankeassosiasjonene bevisstgjøres og håndteres, og unnvikelsesstrategier. Unnvikelsesstrategier som lydisolering, sosial isolering, aktiv og bevisst ignorering av lyden kan gi umiddelbar symptomlettelse, men over tid vil man kunne oppleve økte vansker.

  Hvert kapittel omhandler et steg i den kognitive prosessen. Det er som sagt mange skjemaer og verktøy å hjelpe seg med, men disse kan også uten ytterligere rettledning være litt forvirrende. I tillegg bruker forfatteren mange nykonstruerte ord som gjør at leseren lett mister sammenhengen. Det finnes ingen systematisk oversikt med tilhørende forklaring av disse nye ordene. På den andre siden kan boken være et redskap for å holde motivasjonen oppe over tid hos mennesker som deltar i kognitive mestringsgrupper eller individuell terapi, og den kan være nyttig for å finne litteratur og informasjon om tjenester og tilbud for personer med tinnitus. Illustrasjonene er enkle, men lite fengende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media