Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens medlemsseksjon, tlf. 23 10 91 85 eller register@legeforeningen.no

Meldte dødsfall per 2.5. 2013

Bjørg Benestad 18.6. 1936 – 17.3. 2013

Daniel Brox 3.6. 1930 – 26.2. 2013

Bjørg Dahle 29.1. 1941 – 26.3. 2013

Find Dreijer 4.2. 1934 – 8.2. 2013

Astrid Egner Liland 22.4. 1940 – 25.2. 2013

Hasse Linaae 11.5. 1935 – 16.3. 2013

Lars Mygland 5.6. 1939 – 24.2. 2013

Ragnar Rosenberg Næss 10.10. 1944 – 7.3. 2013

Marit Oftedal 24.3. 1913 – 2.7. 2008

Kåre Harald Overskeid 10.1. 1931 – 3.12. 2012

Georg Rajka 10.3. 1925 – 16.3. 2013

Eric Rinvik 22.1. 1939 – 17.3. 2013

Joakim Rognmo 1.7. 1984 – 4.7. 2010

Terje Seim 16.4. 1953 – 24.2. 2013

Hans Jakob Stang 1.12. 1933 – 5.4. 2013

Anbefalte artikler