Kongens fortjenestmedalje til Nils Hjeltnes

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nils Hjeltnes (f. 1943), den nylig pensjonerte overlegen, fagdirektøren og seniorrådgiveren ved Sunnaas sykehus er tildelt Kongens fortjenestmedalje fo r sin innsats for de ryggmargsskadede. Medaljen ble overrakt avtidligere helseminister Dagfinn Høybråten.

  Hjeltnes tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969, ble godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 1977 og tok doktorgraden i 1998.

  Nils Hjeltnes fylte 70 år i januar 2013 og avsluttet ved årsskiftet en lang yrkesaktiv karriere som har hatt stor betydning for mange. I begrunnelsen for utnevnelsen het det blant annet: «Dr. Nils Hjeltnes har hatt stor samfunnsnyttig betydning i oppbyggingen av det faglige miljøet på Sunnaas sykehus generelt og for personer med ryggmargsskade spesielt, både nasjonalt og internasjonalt. Hans engasjement, profesjonalitet og karismatiske vesen har engasjert mange kollegaer og pasienter gjennom årene. Fra 2008 har Hjeltnes vært fagdirektør med overordnet faglig ansvar for alt rehabiliteringsarbeid ved Sunnaas. Nils har hatt i alt 38 aktive arbeidsår ved Sunnaas sykehus. Hans mange års erfaring har gitt ham en svært sentral og unik posisjon innen rehabiliteringsfeltet som også sterkt har bidratt til å gi Sunnaas sykehus den posisjonen vi har i dag.»

  Gjennom sine 38 år på Sunnaas sykehus har Hjeltnes bidratt sterkt til at sykehuset har oppnådd den posisjonen foretaket har i dag. Utmerkelsen kom som en stor overraskelse på sykehusets tidligere sjeflege og fagdirektør.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media