Kaffe reduserer risikoen for trafikkulykker

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Langdistansesjåfører som bruker koffeinholdige produkter har redusert risiko for å bli involvert i trafikkulykker.

  I Australia blir gods transportert over lange distanser i monotont landskap. Risikoen for å bli involvert i trafikkulykker øker med kjøretiden, og mange australske tungtransportsjåfører har brukt amfetaminer for å holde seg våkne. Nå har australske forskere undersøkt om koffeinbruk påvirker risikoen for trafikkulykker blant langdistansesjåfører (1).

  I studien deltok 530 sjåfører som nylig hadde vært involvert i trafikkulykker i jobbsammenheng, og 517 som ikke hadde vært innblandet i trafikkulykker det siste året. I intervjuer rapporterte 43 % om bruk av koffeinholdige produkter, som kaffe, te, koffeintabletter og energidrikker, for å holde seg våkne. Bare 3 % rapporterte om bruk av stimulerende substanser som amfetamin, ecstacy og kokain. De som brukte koffein for å holde seg våkne, hadde 63 % lavere risiko for å ha vært involvert i trafikkulykker sammenliknet med dem som ikke brukte koffein (OR 0,37, 95 % KI 0,27 – 0,50).

  – Tidligere studier i kjøresimulator har vist at inntak av koffein førte til mindre vingling under kjøringen, jevnere fart og bedre mental kapasitet, sier seniorforsker Hallvard Gjerde ved Folkehelseinstituttet.

  – Denne studien ble gjennomført som en kasus-kontroll-studie og kan ikke påvise årsak og virkning, men derimot en assosiasjon mellom eksponering og utfall. Seleksjons- eller rapporteringsskjevheter kan ha ført til en overestimering av assosiasjonen mellom mangel på koffeininntak og involvering i trafikkulykke. Det som i hvert fall er klart, er at regelmessige hvilepauser med inntak av kaffe reduserer risikoen for å bli søvnig under kjøringen, og dermed også risikoen for ulykker, sier Gjerde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media