Blodpropp i svangerskapet – langtidskonsekvenser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner som har hatt blodpropp under eller kort tid etter svangerskapet, har høy risiko for kroniske plager i svært mange år fremover.

  Langtidskonsekvenser av blodpropp i svangerskapet er ikke kjent. I perioden 1990 – 2003 fikk 559 kvinner ved 18 norske sykehus diagnosen blodpropp i forbindelse med svangerskap. Disse ble identifisert ved hjelp av Norsk pasientregister og Medisinsk fødselsregister, og diagnosene ble validert ved hjelp av sykehusjournalene. En kontrollgruppe ble valgt ut fra Medisinsk fødselsregister. Et spørreskjema som inkluderte symptomer fra blodproppbeinet (såkalt posttrombotisk syndrom) og livskvalitet, ble fylt ut av et utvalg av kvinnene i 2006. I 2012 ble hele den opprinnelige populasjonen koblet til Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret.

  – Det viste seg at nesten halvparten av kvinnene hadde betydelige kroniske plager i beina i form av smerter, hevelse, utslett og sår (posttrombotisk syndrom) 3 – 12 år senere. De hadde også redusert livskvalitet sammenliknet med kvinner uten blodpropp, forteller lege og forsker Hilde Skuterud Wik.

  Dødeligheten det første året etter blodproppen var høyere enn i den generelle befolkningen, men et år senere var tallene for dødeligheten normalisert. Det var ikke økt forekomst av kreft på kort eller lang sikt.

  – Kvinner som gjennomgår blodpropp i forbindelse med svangerskap, bør i fremtiden få bedre oppfølging med tanke på å forebygge og behandle posttrombotisk syndrom, og de bør også få bedre informasjon om denne vanlige langtidskomplikasjonen. Det bør i tillegg iverksettes tiltak som reduserer risikoen for blodpropp i forbindelse med svangerskapet ved at kvinner som har høy risiko, får forebyggende behandling med blodfortynnende medisin under og etter svangerskapet, uttaler Wik.

  Disputas

  Hilde Skuterud Wik disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 29.4. 2013. Tittelen på avhandlingen er Long-term consequences of pregnancy-related venous thrombosis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media