()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er viktig at privatpraktiserende leger kjenner til sine rettigheter ved sykdom og fravær fra praksis. Dette ble spesielt viktig etter at SOPs ytelser ble redusert ved vedtektsendringen fra 2011.

  Tilbudet om sykeavbruddsforsikring gjennom Tryg ble etablert i erkjennelsen av at reduksjonen i Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers (SOP) ytelser medfører et behov for å sikre seg på egen hånd.

  Potensielt tap

  Potensielt tap

  SOP har utarbeidet en kalkulator der du som lege selv kan beregne hva du kan påregne i stønad fra folketrygden og SOP. Her ser du samtidig hvor mye du risikerer å tape i løpet av et år, hva du kan forsikre deg for og hvor mye det koster gitt alder og ønsket dagsats. Se www.sop.no, velg avbrudd i privat praksis, deretter sykehjelp. Her finner du også en veileder som gir detaljert anvisning for bruk av kalkulatoren.

  Sykepenger fra folketrygden/Nav

  Sykepenger fra folketrygden/Nav

  Næringsdrivende har rett til sykepenger fra Nav f.o.m. syttende dags sykefravær. Sykepengene utgjør 65 % opp til seks G (492 000). Dette tilsier en årlig utbetaling ved 100 % sykmelding på ca. kr 320 000. Næringsdrivende kan tegne tilleggsforsikring i Nav for å få 100 % opp til seks G. Men det koster!

  For den samme summen får du mye mer igjen for pengene ved å tegne forsikring i Tryg. SOP anbefaler derfor denne forsikringen.

  Forsikringspremien føres som fradrag i næringsskjemaet. Det er utarbeidet en egen portal for forsikringen: www.sop.no.Velg supplerende ordninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media