Irgens utnevnt til ridder av 1. klasse

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lorents Müller Irgens (f. 1942) er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fortjeneste innen medisinsk forskning.

  Irgens tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1967 og doktorgraden i 1980.

  Tidligere direktør ved Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, professor dr.med. Lorentz M. Irgens gikk av med pensjon i oktober 2012, etter å ha fylt 70 år.

  Lorentz Irgens ledet Medisinsk fødselsregister fra 1983 til 2007. Gjennom disse årene ble det et viktig helseregister og en internasjonalt ledende forskingsinstitusjon. Som sjef viste han stor omsorg for sine medarbeidere, og var en pådriver i sosiale sammenhenger. I tillegg til dette øste han villig av sin store kunnskap. I 2002 ble Medisinsk fødselsregister, som et av de sentrale helseregistre i landet, innlemmet i Folkehelseinstituttet.

  Som leder for samarbeidsutvalget for epidemiologi i 1980-årene, ved Universitetet i Bergen, var Irgens pådriver for epidemiologisk forsking ved universitetet, og i perioden 1999 – 2008 ledet han «Locus for registerepidemiologi» ved Det medisinske fakultetet, der det kom mer enn 100 doktorgradsarbeider.

  Irgens gjennomførte turnustjenesten sin i Tønsberg og Kvæfjord, og militærtjenesten i Marinen. Etter dette har han vært knyttet til Universitetet i Bergen, siden 1987 som professor i forebyggende medisin.

  Lorentz Irgens er æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi fra 2007 og æresmedlem i Medisinsk historisk selskap i Bergen fra 2012.

  Han har også hatt omfattende oppdrag internasjonalt, blant annet i forsking på krybbedød. I perioden 2010 – 12 var han president i EUs organ for overvåking av medfødte misdannelser, EUROCAT. Irgens har også vært engasjert i registerbasert lepraforsking og i medisinsk historie. Han tok initiativ til etablering av Medisinsk historisk selskap i Bergen, og han har vært president i Nordisk medisinsk-historisk forening i to perioder, sist i 2008 – 09.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media