Pulmonal hypertensjon i frakkelommen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Handler, Clive

  Coghlan, Gerry

  Pulmonary hypertension

  237 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-957256-4

  Klassikeren Oxford handbook of clinical medicine har vært en velkjent følgesvenn i frakkelommen til unge leger i landets akuttmottak gjennom mange år. Kliniske håndbøker i lommeformat må kunne sies å ha vært en stor suksess, når det bare hos Oxford University Press finnes mer enn 200 slike utgivelser.

  Med sine 10 × 18 cm og 237 sider er Pulmonary hypertension én av 16 håndbøker i serien Oxford specialist handbooks in cardiology, som samlet dekker så godt som hele det kardiologiske fagfeltet. Målgruppen er klinikere som er involvert i diagnostikk og behandling av pasienter med pulmonal hypertensjon, både kardiologer, lungeleger, revmatologer, gastroenterologer, infeksjonsmedisinere og hematologer.

  Boken er meget lettlest og systematisk inndelt i ni hovedkapitler med respektive underkapitler. Forfatterne tar for seg både historikk, definisjoner, klassifisering, patofysiologi, genetikk, epidemiologi, diagnostikk og behandling. Tilstander assosiert med pulmonal hypertensjon er grundig omtalt i egne kapitler.

  Teksten er stort sett presentert punktvis og kortfattet, som seg hør og bør for en håndbok, med lettfattelige tabeller. Figurene er derimot av meget varierende kvalitet, fra uleselige svart-hvitt-bilder til flotte, illustrative fargebilder. Det er referanseliste og forslag til ytterligere litteratur på slutten av de fleste kapitlene. Den kardiologisk interesserte legen vil spesielt like kapitlene som omhandler ekkokardiografisk vurdering av høyre hjertehalvdel og høyresidig hjertekateterisering.

  En styrke er at forfatterne omtaler de gjeldende europeiske retningslinjene for diagnostikk og behandling av pulmonal hypertensjon, utgitt av European Society of Cardiology i 2009. Svakheten er selvfølgelig at slike bøker fort blir utdaterte.

  Jeg kan anbefale boken på det sterkeste til leger i spesialisering i kardiologi som ønsker en lettfattelig innføring i et vanskelig felt, i tillegg til kardiologer og andre klinikere som diagnostiserer og behandler pasienter med pulmonal hypertensjon. Derimot bør boken neppe benyttes til å fylle opp allerede overfylte frakkelommer hos vaktgående leger på generelle indremedisinske avdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media