Riktig prioritering er avgjørende

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – De alvorligst syke må ha trygghet for at de har høyest prioritet, mener Legeforeningen.

  Det er viktig for befolkningen at utredning og behandling skjer innen rimelig tid og at det er forutsigbart at man får behandling. Dette var budskapet til Legeforeningen i stortingshøring om endring i pasient- og brukerrettighetsloven i begynnelsen av mai.

  Legeforeningen støtter forslaget om at pasienters rett til vurdering og behandling må lovfestes. Pasienter med en «uavklart» tilstand ved vurdering, bør få et tidspunkt for behandlingsstart når utredningen er gjennomført. Departementet viser til at plikten til å yte forsvarlig helsehjelp vil ivareta dette. Men det er svært lite ambisiøst å legge terskelen for behandling på grensen mellom forsvarlig og uforsvarlig, mener Legeforeningen. Befolkningens forventninger ligger langt høyere.

  Slik forslaget foreligger, vil pasienter med en «avklart» tilstand ha rett til å få tidfestet oppstart av behandling, mens de med «uavklarte» tilstander ikke vil ha rettighetsfestet rett til å få tidfestet når behandling skal starte. En stor andel av pasientene vil i praksis befinne seg mellom å være «avklart» og «uavklart».

  Det må være et mål at henvisning danner grunnlag for å ta stilling til om pasienten har behov for spesialisthelsetjenester og når utredning/behandling må starte for at pasienten skal få forsvarlig behandling, mener Legeforeningen.

  Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2013/--De-alvorligst-syke-ma-ha-trygghet-for-at-de-har-hoyest-prioritet/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media