Guineaorm – siste steg mot utryddelse?

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I januar 2013 ble det ikke rapportert et eneste tilfelle av guineaorm til WHO. Det er en historisk begivenhet.

  Den neglisjerte tropesykdommen guineaorm (dracunculiasis) skyldes infeksjon med parasitten Dracunculus medinensis. Omtrent ett år etter at en person har drukket vann som inneholder parasitten, begynner ormen å krype ut gjennom huden (1). I 1980 startet en global kampanje for å utrydde sykdommen. Tiltakene har bl.a. bestått i helseopplysning, rent vann til befolkningen, behandling og frivillig isolering av pasienter. Mens det var 3,5 millioner estimerte tilfeller i 20 afrikanske og asiatiske land i 1986 (1), ble det kun rapportert om 542 tilfeller til WHO i 2012 (2). De fleste tilfellene rapporteres fra Sør-Sudan der politisk ustabilitet har forsinket arbeidet. Det har også vært spredte tilfeller i Mali, Tchad og Etiopia. I januar 2013 var det for første gang ingen innrapporterte tilfeller (2).

  – Etter at Jimmy Carter og andre har engasjert seg i kampen mot sykdommen, har det siden 1990 vært en dramatisk reduksjon i antall tilfeller, sier professor Bjørn Myrvang ved Kompetansesenter for import- og tropesykdommer, Oslo universitetssykehus.

  – Det er selvsagt gledelig at det ikke er rapportert nye tilfeller i løpet av en måned, men situasjonen i Sør-Sudan er slik at det er rimelig å tro at det fortsatt vil bli rapportert nye tilfeller derfra, avslutter Myrvang.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media