Doktoravhandlinger, Universitetet i Bergen

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 996

Riktig tittel på doktoravhandlingen til Bjørn Steinar Olden Nedrebø skal være:

Colorectal cancer in Norway. National treatment guidelines and outcomes.

Vi beklager feilen, den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler