Doktoravhandlinger, Universitetet i Bergen

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 996

  Riktig tittel på doktoravhandlingen til Bjørn Steinar Olden Nedrebø skal være:

  Colorectal cancer in Norway. National treatment guidelines and outcomes.

  Vi beklager feilen, den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media