Hvordan politikk blir til

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Weissert, William G.

  Weissert, Carol S.

  Governing health

  The politics of health policy. 396 s, tab, ill. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2012. Pris USD 35

  ISBN 978-1-4214-0621-3

  Otto von Bismarck skal ha uttalt noe i retning av at «den som vet hvordan politikk og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn». Forfatterne forsøker å forklare hvordan amerikansk helsepolitikk blir til. Det er med andre ord ingen enkel oppgave de to professorene i statsvitenskap har tatt på seg.

  Selv om tittelen er Governing health – The politics of health policy, omhandler boken kun amerikansk helsepolitikk. Til gjengjeld begrenser forfatterne seg ikke bare til helsepolitikk, men gir mye informasjon om amerikanske politiske strukturer i sin alminnelighet. De går systematisk gjennom de ulike delene av amerikansk forvaltning. Det er få illustrasjoner, men mange eksempler og historiske tilbakeblikk for å vise hvordan de ulike strukturene fungerer – og til dels ikke fungerer – i praksis.

  Boken gir mye kunnskap om amerikansk politikk de siste 50 årene og ikke minst om problemene med å oppnå en bærekraftig helsepolitikk. Denne utgaven har også med en del om Obamas helsereform, men har naturlig nok ikke rukket å få med det siste årets utvikling.

  Demokratene hadde i 1965 muligheten til å gjennomføre reformer med president Lyndon B. Johnson, flertall i Senatet og i Representantenes hus. Mest kjent i Norge er trolig borgerrettighetskampen, men reformene innen helse var også betydelige. Offentlig finansiert helsestell ble innført for personer over 65 år og en del grupper med økt sykelighet. Imidlertid valgte USA ikke en modell som i Norge, med at det offentlige leverte tjenester, men heller en modell kalt Medicare hvor brukeren selv velger tilbyder, som igjen kan fakturere den offentlige ordningen. Dette har i sum for samfunnet gitt store kostnader, problemer med å styre helsetjenesten, og man har ikke klart å finansiere dekning for alle amerikanere. Øvrige innbyggere får enten støtte via det offentlige Medicaid, helseforsikring eller må betale av egen lomme. Helsevesenet er blitt en stor andel av økonomien, og de ulike aktørene utgjør dermed mektige lobbygrupper.

  Presidenten har et helhetsansvar, men han har ikke mulighet til å få gjennom forslag uten tilstrekkelig flertall i Kongressens to kamre. Forslag kan også treneres i komiteer og gjennom juridiske prosesser. Det betyr at særinteresser har store muligheter for å motvirke forslag de ikke ønsker.

  Boken omhandler USA, og systemene der er for ulike sammenliknet med våre til at jeg kan anbefale denne boken for å lære om helsepolitikk med et norsk eller europeisk utgangspunkt. Den kan imidlertid være interessant for nordmenn som ønsker å forstå hvordan den mye omtalte amerikanske helsepolitikken ble til.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media