Kongelig heder til Atle Roness

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Atle Roness (f. 1939) er tildelt kongens fortjenstmedalje i sølv.

Rosness tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1967 og ble godkjent spesialist i psykiatri 1974. I 1976 tok han sin medisinske doktorgrad på en avhandling om psykiatriske lidelser hos ungdom under militærtjenesten.

Ved siden av sin medisinske og psykiatriske utdanning, tok han også teologisk embetseksamen i 1969, men hans presteordinasjon kom så sent som i 2009, samme år som han fylte 70.

Atle Roness var også direktør og overlege på Modum Bad i 13 år. Han har gitt ut 18 bøker.

Han har etter det virket som vikarprest i Bjørgvin, og gjør alle tjenester der gratis. Likeså har han vært sjømannsprest i Miami og Los Angeles.Hele sitt yrkesaktive liv har han vært en pioner på et fagfelt i grenselandet mellom psykiatri og sjelesorg.

Anbefalte artikler