Psykologi for psykologistudenter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karlsen, Pål Johan

  Psykologi

  Inngangsporten. 342 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-15-01502-6

  Boken er ment å være en psykologistudents første møte med faget, dvs. at den vil utgjøre starten på sosialisering til psykologprofesjonen. Dette prøver forfatteren å oppnå med et språk som direkte henvender seg til oss lesere, og en tekst som tar oss i hånden og følger oss gjennom de ulike områdene av moderne psykologi. På veien møter vi stadig norske psykologer fra alle fire universiteter, også med gode, smilende bilder av dem, og med fortellinger om hva de driver med som forskere og som praktikere.

  Teksten er velskrevet, formen er original, og den er eksemplarisk som en modell for hvordan man kan introduseres til et profesjonsstudium. Tenk om vi hadde en liknende bok som introduksjon til medisinstudiet i Norge?

  Det er ikke tvil om at leger som utdannes i dag, i Norge eller utlandet, har svært begrensede kunnskaper i psykologi. Her i landet er det bare Universitetet i Oslo som har en teoretisk eksamen i medisinsk psykologi. Følgene av dette er dels at vi mangler et felles medisinsk/psykologisk språk i videre- og etterutdanningen av leger, for eksempel i kommunikasjonspsykologi, personlighetspsykologi og tilknytningspsykologi, En annen konsekvens er til dels at legene av og til oppfører seg som psykologiske analfabeter vis-à-vis pasienter, sykepleiere, hjelpepleiere og andre profesjoner som lærer langt mer psykologi. Det er derfor ikke tvil om at vi trenger mer psykologisk litteratur for medisinstudenter og leger.

  Denne boken er likevel ikke den rette for oss. Dels er den altfor tett lagt opptil sosialiseringen til å bli psykolog, noe det er brukt mye plass på, og dels spenner den for vidt i sin gjennomgang av faget psykologi. Alt blir like viktig, og de enkelte emnene kan bare få noen få linjer hver. Det jeg mener våre studenter og unge leger trenger mer av, er bøker i medisinsk psykologi, som kjennetegnes av at forfatterne har tatt ut av psykologien de delene som er særlig relevante for leger, og som man så har plass til å gå i dybden i. Dette er de delene av psykologien som studentene erfarer verdien av når de skal praktisere den biopsykososiale modellen. Skal denne modellen kunne brukes effektivt i praksis, må legene vite hvilke psykologiske faktorer som er viktig å evaluere ved ulike sykdommer og skader. Her er det fortsatt et stort kunnskapshull.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media