()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Ragnar Solberg Faye, ph.d. Micrometastasis in malignant melanoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Olle Larkø, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Olbjørn Klepp, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Steinar Aamdal, Øystein Fodstad og Hanne Høifødt.

  Sara Salehi Hammerstad, ph.d. Virus and autoimmunity in thyroiditis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Stig Leo Jeansson, ME/CFS-senter, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Aker, Anders Karlsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Sverige, og Trine Bjøro, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veiledere: Knut Dahl-Jørgensen og Ingrid Norheim.

  Dusan Bilbija, ph.d. Alternative therapeutic modalities in treatment of ischemic heart disease. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 26.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Barbara McDermott, Centre for Vision & Vascular Science, Institute of Clinical Science, Royal Victoria Hospital, Belfast, Nord-Irland, Storbritannia, Terje Larsen, Medisinsk biologi, Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø, og Sandip Kanse, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Guro Valen.

  Hilde Skuterud Wik, ph.d. Long-term consequences of pregnancy-related venous thrombosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Saskia Middeldorp, Academic Medical Center, Department of Vascular Medicine, Amsterdam, Nederland, Pelle Lindqvist, Enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og Jørgen J. Jørgensen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Per Morten Sandset, Anne Flem Jacobsen og Leiv Sandvik.

  Sherly Saragih Turnip, ph.d. Community-based study of mental health in a post conflict situation in Maluku, Indonesia. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Rachel Jenkins, Institute of Psychiatry, King's College London, Storbritannia, Bjarte Stubhaug, Klinisk institutt, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Astrid Nøklebye Heiberg, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Edvard Hauff.

  Marlon Stephen Mathews, dr. philos. Enhancing the efficacy of phototherapy for malignant gliomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Kristian Berg, Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Montebello, Oslo, Qian Peng, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, og Gunnar Nicolaysen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Frode Vartdal.

  Hilde Wøien, ph.d. The significance of a systematic approach in intensive care pain treatment and sedation. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 6.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Ingrid Egerod, København universitetssykehus, Rigshospitalet, København, Danmark, Hans Flaatten, Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen, og Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Ida Torunn Bjørk.

  Marte Tandberg, ph.d. The relationship between neurocognition, symptoms and employment status in patients with psychotic disorders. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 7.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg, Danmark, Frank Larøi, University of Liège, Belgia, og Stein Andersson, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Torill Ueland, Kjetil Sundet og Ingrid Melle.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Ingvild West Saxvig, ph.d. Delayed sleep phase disorder – prevalence, sleep, circadian rhythm and treatment. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 30.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Anna Wirz-Justice, University of Basel, Sveits, John Axelsson, Karolinska Institutet, Sverige, og Kjell Haug, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Bjørn Bjorvatn.

  Magnus Berle, ph.d. Characterization of arachnoid cysts using clinical chemistry, qualitative and quantitative proteomics. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 3.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Cato Brede, Stavanger universitetssjukehus, Ole Solheim, St. Olavs hospital, og Steinar Hustad, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Rune J. Ulvik.

  Nkomba Kayeyi, ph.d. Trends in HIV prevalence and sexual behaviour among young people in Zambia: geographical and socioeconomic differentials. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 7.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Pranitha Maharaj, University of KwaZulu-Natal, Sør-Afrika, Monica Magadi, University of Hull, Storbritannia, og Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Ingvild Fossgard Sandøy.

  NTNU

  NTNU

  www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

  Jane Atesoh Awuh, ph.d. Host defense mechanisms in mycobacterium avium infection. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 22.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Maria Lerm, Linköpings Universitet, Sverige, Olivier Neyrolles, Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, Frankrike, og Marit Walbye Anthonsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Trude Helen Flo og Jan Kristian Damås.

  Mats Peder Mosti, ph.d. The effect of maximal strength training and peroxisome proliferator-activated receptor agonists on bone and muscle: studies in humans and rats. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 25.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Arja Häkkinen, Jyväskylä University, Finland, Rolf Jorde, Universitetssykehuset Nord-Norge, og Arne K. Sandvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Unni Syversen og Astrid Kamilla Stunes.

  Anders Lyngvi Fougner, ph.d. Robust, coordinated and proportional myoelectric control of upper-limb prostheses. Utgår fra Institutt for teknisk kybernetikk. Disputas 26.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Liselotte Norling Hermansson, Habiliteringens forskningscentrum, Örebro, Sverige, Ning Jiang, Otto Bock HealthCare Management, Duderstadt, Tyskland, og Jo Arve Alfredsen, Engineering Cybernetics, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Øyvind Stavdahl.

  Elin Pettersen Sørgjerd, ph.d. Markers of autoimmunity in latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and non-diabetic adults: impact in phenotype and genetic predisposition.Results from the Nord-Trøndelag Health Study. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 29.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Mona Landin-Olsson, Lunds Universitet, Sverige, Benedicte Alexandra Lie, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Ingunn Bakke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Valdemar Grill, Frank Skorpen og Kirsti Kvaløy.

  Yi Hu, ph.d. Intracellular and subnuclear trafficking of activation-induced cytidine deaminase (AID). Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 30.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Cristina Rada, University of Cambridge, Storbritannia, Lars Eide, Universitetet i Oslo, og Øyvind Halaas, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Hans E. Krokan og Bodil Kavli.

  Eivind Brønstad, ph.d. Exercise training in COPD – heart and skeletal muscle effects. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 30.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Martijn Spruit, CIRO+, Centre of expertise for chronic organ failure, Nederland, Margareta Emtner, Uppsala Universitet, Sverige, og Rune Mo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Sigurd Loe Steinshamn og Ulrik Wisløff.

  Silje Melnes, ph.d. Rational drug design. Synthetic studies toward potential selective inhibitors of tyrosine kinase 2. Utgår fra Institutt for kjemi. Disputas 2.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: David Tanner, Technical University of Denmark, Trond Vidar Hansen, Avdeling for farmasøytisk kjemi, Universitetet i Oslo, og Anne Fiksdahl, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Odd Reidar Gautun.

  Kathrin Gravvold Torseth, ph.d. Induction and processing of uracil in the human genome: Molecular regulation of activation-induced cytidine deaminase and uracil-DNA glycosylase. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 3.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Arne Klungland, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Lena Ström, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og Asbjørn Magne Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Geir Slupphaug, Marit Otterlei og Bodil Kavli.

  Kristin Solum Steinsbekk, ph.d. Biobank research ethics. an examination of consent, commercial use and return of research results in the realm of population-based biobanks. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 8.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Professor Stefan Eriksson, Centre for Research Ethics & Bioethics Uppsala, Sverige, Mairi Levitt, Lancaster University, Storbritannia og Geir Jacobsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Berge Solberg, John-Arne Skolbekken og Bjørn Myskja.

  Elisabeth Solheim, ph.d. Effects of childcare on child development: time in care, group size, and teacher-child relationship. Utgår fra Program for psykologi. Disputas 10.5. 2013.

  Bedømmelseskomité: Philip Wang, Universitetet i Göteborg, Sverige, Henrik Dae Zachrisson, Atferdssenteret i Oslo, og Trude Reinfjell, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Turid Berg-Nielsen og Lars Wichstrøm.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Marie Kjærgaard, ph.d. Vitamin D, depression and headache – results from the Tromsø study and from an intervention study with vitamin D. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Witte JG Hoogendijk, University Medical Center Rotterdam, Nederland, Kristian Løvås, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Henrik Schirmer, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Rolf Jorde og Johan Svartberg.

  Sven Magne Weum, ph.d. Imaging in plastic surgery. A clinical and experimental study with notes on the history of medical imaging. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 29.4. 2013.

  Bedømmelseskomité: Olle Ekberg, Medicinsk radiologisk forskning, Lunds Universitet, Sverige, David D. Pascoe, Department of Kinesiology, Auburn University, USA, og Ganesh Acharya, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Louis de Weerd og James Mercer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media