Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Jan Øystein Berle

Brev til redaktøren

Kristin Blaker
Gunhild Garmo Hov
Arne Åsberg
Ketil Thorstensen
Bjørn Hofmann
Gunhild Garmo Hov
Arne Åsberg
Ketil Thorstensen
Bjørn Hofmann
Gunhild Garmo Hov
Arne Åsberg
Ketil Thorstensen
Bjørn Hofmann
Frode Vartdal
Christoffer Smith
Jan Frich
Patji Alnæs-Katjavivi
Claus Klingenberg
Camilla Lundberg
Pål Øian
Camilla Stoltenberg
Siri Helene Hauge
Marianne A. Riise Bergsaker
Hanne Nøkleby
Per Magnus
Torben Wisborg
Siri Lunde Strømme
Lars Slørdal
Olav Spigset
Johan Halse
Erik Fink Eriksen

Rettelser

Kjell Heuser
Karolina Szokol
Erik Taubøll

Kommentar og debatt

Gudjon L. Gunnarsson
Hulda B. Eiriksdottir
Erik Knapskog
Carsten S. Mikkelsen
Hallgrímur Magnússon
Bjørn Heine Strand
Kristian Tambs
Knut Engedal
Espen Bjertness
Geir Selbæk
Tor Atle Rosness

Fra bloggen

Nyheter

Eirik Klami Kristianslund
Matilde Risopatron Berg
Matilde Risopatron Berg

Verdens helse

Intervju

Marit Tveito

Originalartikkel

Willy Aasebø
Gunnar Orskaug
Jan Erikssen

Oversiktsartikkel

Malin Eberhard-Gran
Kari Slinning
Marit Rognerud

Medisinen i bilder

Anne Line Stensjøen
Ole Solheim
Erik Magnus Berntsen

Noe å lære av

Jakob Klcovansky
Janne Kvammen
Monica Thallinger
Gunhild Holmaas
Jan Harald Lærum
Jan Schjøtt
Rafael Alexander Leiva

Kronikk

Torgeir Bruun Wyller

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Ellen Tveter Deilkås
Johan Nygaard
Magne Nylenna
Reidar Tyssen
Chantal Tallaksen
Inger Helene Vandvik
Thor Willy Ruud Hansen
Anders Haugom Christensen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Astrid Nøklebye Heiberg
Sverre Varvin
Lars Weisæth
Bjørn Østberg
Lene Salberg
Jarand Gjestland
Jan-Petter Lea
Raymond Dokmo
Anders Svensson
Stefan Kjelling
Randi Sjøvoll
Hege Kristin Aune Jørgensen
Astrid Holm
Jørgen Pedersen

Aktuelt i foreningen

Daniel Wærnes

Gjesteskribent

Tale Næss