Fortielse. Forbrytelse?

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Denne saken viser betydningen av informasjon til pasienter og helsepersonell. Det handler om muligheten til å nå ut med god informasjon til helsepersonell,» sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) til Dagsnytt atten 31.1. 2014. Og hun fortsatte: «Det er faktisk ikke slik at Helsedirektoratet, departementet, Kunnskapsenteret eller SLV sitter med en kunnskapsbank om hvordan alle medikamentene vi har tilgjengelig skal brukes. Den kompetansen er det faktisk den farmasøytiske industrien som sitter med.» Så sant som det er sagt.

  Ordene falt i en diskusjon om gabapentin, som noen migrenepasienter har fått fordi en publisert studie antydet en effekt. Problemet var bare at to andre studier legemiddelfirmaet hadde gjennomført, viste at medikamentet ikke hadde noen som helst effekt på migrene – og at det var betydelige bivirkninger. Disse resultatene ble ikke publisert. De ble kjent for offentligheten ene og alene fordi det ble krevd i en rettssak i USA. Så ja, den farmasøytiske industrien sitter med informasjonen. Hvorfor deler de den ikke?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media